Obveščamo vas, da je izšel razpis za varnostnega managerja podjetja Sandoz

15. februar 2023

Novice za člane SKZV

Opis dela:

Kot vodja varnosti (m/ž/d) boste upravljali vse vidike operativne in fizične varnosti ter zagotavljali izvajanje in skladnost z varnostnimi standardi na vseh lokacijah ter bili odgovorni za revizijo, ustvarjanje in izvajanje varnosti, najboljših praks in z uporabo elektronskih sistemov. Odgovorni boste tudi za varnostno svetovanje in zagotavljanje konkretne podpore vsem enotam in lokacijam v Sloveniji, v skladu z državnimi zakoni in notranjimi predpisi.

Vaše ključne odgovornosti:

 • Zagotovitev izvajanja varnostnih ciljev in standardov, ki podpirajo predpostavko, da so zaposleni v podjetjih, izdelki, intelektualna lastnina in sredstva (finančna in fizična) zaščiteni pred kakršnim koli dejanjem ali dejavnostjo, ki bi lahko povzročila fizično, psihološko, materialno škodo ali izgubo ugleda.
 • Zagotavljanje osrednje kontaktne točke znotraj organizacije v Sloveniji za vprašanja v zvezi z varnostjo; zagotavljanje strokovnih nasvetov in pomoči višjemu vodstvu in operativnemu vodstvu lokacije glede varnostnih zadev v podjetju.
 • Za spremljanje, revizijo in vrednotenje upravljanja varnostnih tveganj in povezane varnostne dokumentacije.
 • Izvedbo BPO in lokalne preiskave v zvezi s kršitvami ali morebitnimi kršitvami varnosti, izgubo ali morebitno izgubo finančne, materialne ali intelektualne lastnine ter resnimi obtožbami o nepravilnostih, ki potencialno ogrožajo varnost podjetja.
 • Spodbujanje ozaveščenosti o varnosti, izobraževanja, navodil in usposabljanja na vseh ravneh in stopnjah zaposlitve.
 • Sodelovanje z celotnim regionalnim vodstvom in zaposlenimi v dobavni verigi, zagotavljanje, da se vsi vidiki varnostnih standardov dobavne verige izvajajo v lastniškem distribucijskem centru Sandoza, distribucijskih centrih tretjih oseb, proizvodnih obratih in vseh prevoznikih, ki so odgovorni za transport Sandozovih izdelkov.
 • Dokončanje letne ocene tveganja varnosti dobavne verige za vse distribucijske centre.
 • Revizija distribucijskih centrov in transportnih postaj Sandoz glede skladnosti z varnostnimi standardi.

Zavezanost raznolikosti in vključenosti:

 • Novartis je zavezan k izgradnji izjemnega, vključujočega delovnega okolja in raznolikih ekip, ki predstavljajo paciente in skupnosti, ki jim služimo.

Minimalne zahteve:

 • Univerzitetna diploma Varnostne vede ali druga enakovredna diploma.
 • Vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju varovanja.
 • Tekoče govorjenje angleškega jezika.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas, s 6-mesečno poskusno dobo.

Vljudno vabljeni, da svojo prijavo v angleškem jeziku, vključno z življenjepisom, oddate do 20. februarja 2023.

Več najdete na naslednji povezavi https://www.linkedin.com/jobs/view/security-manager-m-f-d-at-novartis-in-slovenia-3472902383/?originalSubdomain=si.