Nov projekt SUNRISE, ki ga financira EU v višini 10 milijonov evrov, bo okrepil vitalne storitve po vsej Evropi

09. november 2022

Ko Evropa kontinuirano okreva po pandemiji COVID-19, njeni državljani in vlade delujejo v smeri ureditve prihodnjih družbenih struktur. Namen novega projekta SUNRISE , ki ga financira EU, je zagotoviti večjo razpoložljivost, zanesljivost in kontinuiteto kritičnih infrastruktur v Evropi, vključno s prometom, energijo, vodo in zdravstvenim varstvom. V naslednjih treh letih bo 41 partnerskih organizacij skupaj razvijalo nove tehnologije in rešitve, ki bodo izboljšale odpornost teh kritičnih infrastruktur proti vplivu pandemije in drugih večjih tveganj. Projektu SUNRISE, pri katerem ima ICS, Ljubljana, Slovenija pomembno strateško in tehnološko razvojno vlogo in ki ga usklajuje španska družba globalnih storitev v oblaku in digitalnih storitvah, ATOS IT Solutions and Services Iberia SL, je bilo dodeljenih 10 milijonov evrov sredstev iz raziskovalnega in inovacijskega programa EU Obzorje Evropa.

Prof. dr. Denis Čaleta, je kot predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije in predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti, na oktobrskem uvodnem srečanju projekta SUNRISE v Madridu izpostavil sodelovanje v okviru lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih projektnih partnerjev z ustreznimi deležniki ter povezanimi projektnimi pobudami, kar bo ključnega pomena za ohranjanje visoke ravni zanimanja za projekt. Omogočiti je potrebno aktivno sodelovanje med organi in operaterji KI znotraj in prek evropskih meja, znotraj in med različnimi sektorji, med javnimi in zasebnimi deležniki. Glede na zahtevnost, interdisciplinarnost, interkorelacijo projektnih področij in pričakovanja ter pozitivne implikacije projekta je poudaril dosti izzivov, obvladljivih s skupnimi močmi vseh projektnih partnerjev.

Fokus delovanja bo:

  • V podpori in boljšem sodelovanju v krizah povezanih s pandemijami;
  • V razumevanju javno-zasebna partnerstva in sodelovanje s koordinacijskimi organi ter organi upravljanja;
  • V razumevanju, kaj je že v operativnem okolju in kaj še manjka.

Rodrigo Díaz Rodríguez, vodja enote za kibernetsko varnost v skupini za raziskave in razvoj iz ATOS IT Solutions pravi, da so na voljo da predstavijo projekt SUNRISE in nadaljujejo z raziskavami, da bi evropske vitalne storitve naredili čim bolj odporne. Zaščita zdravja in varnosti državljanov po vsej EU kot odziv na nekatere od največjih groženj, s katerimi se danes sooča človeštvo, od držav članic in agencij zahteva, da sodelujejo za skupno dobro in zagotovijo, da so ključne storitve trajne, je ključni korak k doseganju tega. Orodja in rešitve, razvite v tem projektu, bodo koristile vsem državljanom EU."

Rezultati projekta SUNRISE bodo pripravili kritične upravljavce infrastrukture na odzivanje na pandemije in druge večje grožnje, tako da jim bodo omogočili hitro okrevanje po pričakovanih in nepričakovanih motnjah poslovanja.

Koordinator projekta Antonio Alvarez Romero iz ATOS IT Solutions pa je izpostavil, da bodo prihodnja velika tveganja preizkusila odpornost kritičnih infrastruktur, kar je izjemno pomembno za podjetja. Vendar pa izvajalci bistvenih storitev, ki jih imajo organi v Evropi, še vedno niso ustrezno opremljeni za reševanje takšnih tveganj. Najsodobnejša orodja projekta bodo vzpostavila čezmejno sodelovanje in si delila najboljše prakse med kritičnimi upravljavci infrastrukture. Opredelili bomo različne potrebe, ki jih imajo, in razvili tehnična orodja ustrezna tem potrebam. Projekt SUNRISE bo naše infrastrukture naredil bolj odporne, ne glede na to, ali gre za pandemije ali druge težave, s katerimi se bomo srečali kot družba." Nadalje je izpostavil: »V projektu SUNRISE je veliko stvari, ki ga delajo edinstvenega. Delamo na področjih sodelovanja, tehnologije in podatkov, da bi ustvarili nova orodja in jih pripeljali na trg. V projektu je odlična mešanica več kot 40 profilov, vključno z organizacijami iz različnih okolij in narodnosti. To daje našim raziskavam vpogled v posebnosti vsake države EU in potrebe njihovih kritičnih infrastruktur. SUNRISE bo ustvaril trajajoč vpliv na krizne infrastrukture v Evropi, zaradi česar bodo bolj odporne v prihodnosti."

Začetne raziskave projekta SUNRISE se že pripravljajo, partnerji, ICS v Sloveniji, pa bodo izvedli serijo delavnic s kritičnimi upravljavci infrastrukture v Španiji, Italiji in Sloveniji v novembru 2022. Med temi delavnicami bomo vodilni partnerji neposredno zbirali znanje, izzive in dobre prakse pri izvajalcih/operaterjih kritične infrastrukture.

Sledite razvoju projekta SUNRISE na Twitterju in LinkedInu. Tudi spletna stran projekta bo kmalu operativna.