Najava svečane podelitve nagrad »Slovenian Grand Security Award 2012«

18. marec 2013

Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije ICS-Ljubljana, v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti.

Slovenska podelitev nagrad bo potekala v okviru mednarodne konference »Dnevi korporativne varnosti«, ki se bo odvila 20. marca 2013 ob 09,00 uri v hotelu Plaza.

Nekaj kratkih besed o pomenu nagrade:

Živimo v kompleksnem dinamičnem okolju, kjer smo zaradi te dinamike delovanja dnevno izpostavljeni nizu groženj in tveganj, ki lahko bistveno vplivajo na uspešnost delovanja naših organizacij. Samo ustrezno zavedanje o pomenu celovitih pristopov do obvladovanja tveganj, je tisti predpogoj, ki v naših organizacijskih okoljih zagotavlja uveljavljanje učinkovite rešitve in omogoča prenos dobrih praks na področje zagotavljanja varnosti. Družbena odgovornost delovanja organizacij je še kako povezana z ustreznim obvladovanjem varnostnih tveganj, ki zagotavljajo varno in uspešno delovanje podjetij v družbenem okolju, kjer poslujejo. Seveda pa je zelo pomembna tudi vloga države in lokalnih skupnosti, da v okviru svojih pristojnosti zagotavljajo ustrezno varnostno okolje za nemoteno delovanje podjetij.

Za konec je potrebno omeniti še posameznika, ne glede na katerem mestu v organizaciji se nahaja, ki s svojimi psihološkimi in sociološkimi značilnostmi ostaja najmočnejši del naših podjetij, na drugi strani pa lahko ob neustreznem varnostnem zavedanju predstavlja največjo stopnjo tveganja.

Ravno tem procesom dvigovanja splošnega zavedanja in varnostne kulture v širši družbeni skupnosti, ki vsebuje poslovna in druga okolja je namenjena SLOVENSKA VELIKA NAGRADA VARNOSTI. V šestih kategorijah je neodvisna komisija izbrala tiste najboljše in najbolj inovativne, ki s svojim zgledom in aktivnostmi na področju zagotavljanja varnosti v svojih sredinah, predstavljajo primer dobrih praks in inovativnih rešitev. To kvaliteto nagrajujemo z uglednim priznanjem »SLOVENIAN GRAND SECURITY AWARD«, ki jo tokrat podeljujemo za dosežke na področju varnosti v letu 2012. Nagrajenci so bili tokrat izbrani v vseh šestih kategorijah in sicer:

  • NAJBOLJ VARNO PODJETJE
  • KORPORATIVNO VARNOSTNI MANAGER LETA
  • ZASEBNO VARNOSTNA SLUŽBA LETA
  • NAJBOLJ VARNO MESTO
  • NAJBOLJŠA KNJIGA S PODROČJA VARNOSTI in
  • INOVATIVNA MEDIJSKA PROMOCIJA VARNOSTI