Nacionalni posvet v svojih zaključkih potrdil pomen informacijske varnosti za varno poslovanje organizacij

15. maj 2013

V soorganizaciji Instituta za korporativne varnostne študije in SE European Corporate Security Association (SECSA) se je 14. maja 2013 v Ljubljani izvedel odmeven nacionalni posvet z naslovom "Računalniška kriminaliteta in kibernetska tveganja - informacijska varnost podjetij". Priznani predavatelji so udeležencem posredovali nova znanja in dobre prakse s področja zagotavljanja sistemskega pristopa k informacijske varnosti v podjetjih in drugih organizacijah. Doc. ddr. Robert Brumnik, direktor novo ustanovljenega ICS Centra za informacijsko varnost, ki seluje v okviru Instituta za korporativne varnostne študije je udeležencem podal širši strateški pogled problematike obvladovanja tveganj v strateškem poslovnem okolju in v okviru tega posebej izpostavil vlogo informacijske varnosti, kot pomembnega procesa, ki se povezuje skoraj z vsemi ostalimi procesi v podjetju. V nadaljevanju je ga. Liljana Obreza, višja kriminalistična inšpektorica iz Oddelka za finančno kriminaliteto podala vlogo in pristojnosti, ki jih ima Policija na področju preprečevanja računalniške kriminalitete in podala izkušnje na področju preiskovanja in odkrivanja storilcev kaznivih dejanj povezanih s tem področjem. Še posebej so bili za udeležence zanimivi zaključki in izkušnje iz zadnje odmevne akcije odkritja storilcev, ki so preko poti elektronskega bančništva in vdorov v informacijske sisteme posameznih podjetij povzorčili več kot za 2 mio. EUR premoženske škode. G. Tadej Hren je kot predstavnik Slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih SI CERT poudaril izkušnje, ki jih imajo pri pomoči uporabnikom kateri se ob sumih vdorov v računalniške sistemo obračajo na pomoč k njihovi instituciji. Široka mreža podobnih centrov v svetu daje omenjenemu SI CERT-u možnost hitrega posredovanja tudi pri kibernetskih grožnjah, ki prihajajo iz mednarodnega okolja, kar je v dobi globalizacijske povezanosti izrednega pomena. V nadaljevanju je g. Mladen Terčelj, ki je bil dolgoletni sodelavec NLB tesno povezan z razvojem elektronskega bančništva v Republiki Sloveniji podrobno predstavil stanje na področju informacijske varnosti v bančnem sistemu in sistemske ukrepe, ki preprečujejo nepooblaščene vdore v te sisteme. Za zaključek je mag. Marko Potokar, predstavnik Informacijskega pooblaščenca podal zelo zanimiv pogled na informacijsko tehnologijo z vidika zasebnosti. To je izredno pomembna tema ob naglem razvoju socialnih omrežij, računalništva v oblaku in intelegentnih nadzornih sistemov, ki še kako posegajo v zasebnost posameznika in se ob nepravilni uporabi in neupoštevanju osnovnih varnostnih ukrepov lahko pokažejo, kot veliko tveganje za varnost osebnih podatkov posameznika.

Doc. dr. Denis Čaleta je kot moderator posveta zagotavljal, da so razprava in izkušnje udeležencev nacionalnega posveta so še dodatno prispevali k dodani vrednosti dogodka in novim znanjem.

 • 1

  naprej

 • 2

  nazaj

  naprej

 • 3

  nazaj

  naprej

 • 4

  nazaj

  naprej

 • 5

  nazaj

  naprej

 • 5a

  nazaj

  naprej

 • 6

  nazaj

  naprej

 • 8a

  nazaj

  naprej

 • 9

  nazaj