Nacionalna raziskava z naslovom »Vloga mestnih in občinskih uprav pri zagotavljanju lokalne varnosti in preprečevanju kriminalitete«

03. januar 2013

Raziskava, ki jo je začel izvajati Institut za korporativne varnostne študije predstavlja izhodišče za razmislek o potrebnosti strokovnih služb na področju varnosti v mestnih in občinskih upravah z namenom izobraževanja občanov o samozaščiti, osebni varnosti in varnosti njihovega premoženja, o samoorganiziranju in svetovanju pri tem, o varnostni kulturi in njeni vlogi v vsakdanjem življenju in sobivanju ter pri povezovanju in sodelovanju občanov pri preprečevanju kriminalitete. Varno družbeno okolje ima neposredni vpliv tudi na korporativno varnost organizacij, ki delujejo v teh okoljih. Zaradi zgoraj navedenega je dozorelo spoznanje o potrebnosti izvedbe ustrezne ncionalne raziskave, ki bo pokazala kaj dejansko naredijo mestne in občinske uprave za višjo stopnjo varnosti svojih občanov. Rezultati nacionalne raziskave bodo upoštevani tudi pri izboru za podelitev nacionalne nagrade "Slovenian Grand Security Award" v kategoriji ''Najbolj varno mesto v Republiki Sloveniji za leto 2012'', ki jo podeljuje Institut za korporativne varnostne študije.