Na mednarodni konferenci "Izzivi zoperstavljanja terorizmu v JV Evropi" več kot 230 udeležencev iz 29 držav

02. december 2012

Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana je ponovno dokazal, da lahko uspešno izvaja povezovalno vlogo pri prenosu znanj in dobrih praks tudi na področju zoperstavljanja terorizmu v sami regiji in v širšem mednarodnem okolju. V soorganizaciji z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Veleposlaništvom ZDA in Centrom za civilno-vojaška razmerja iz Montereya v ZDA je ponovno izvedel odmevno mednarodno konferenco.

Navedena dejstva dajejo že jubilejni peti mednarodni konferenci še poseben pomen. Konferenca je potekala od 27. do 29. novembra 2012 v konferenčnih prostorih Poveljstva za doktrino razvoj izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske v Kadetnici v Mariboru. Na konferenci so sodelovali predstavniki 29 držav in štirih mednarodnih organizacij, združevala pa sta se akademsko ter strokovno okolje, kar je pomenilo odlično podlago za uspešnost tega dogodka. Konferenca je že v svoji osnovi prerasla regionalni okvir in predvsem število udeležencev kaže na dejstvo, da je obvladovanje groženj mednarodnega terorizma lahko učinkovito le ob tesnem sodelovanju vseh subjektov mednarodne skupnosti.

Ob konferenci je izšla tudi posebna znanstvena publikacija z naslovom »Managing the Consequences of Terrorist Acts – Efficiency and Coordination Challenges«, urednikov dr. Denisa Čalete in kapitana Paula Shemelle.

Ta prispevek avtorjev daje mednarodni konferenci še dodatno vrednost. Knjiga je tematsko zaokrožena celota in prav zato bralcu ponuja osredotočeno seznanjanje z različnimi vidiki na področju odpravljanja posledic terorističnega dejanja.

Glavni poudarki in vsebinski obseg konference

Konferenco so z uvodnimi nagovori odprli najvišji predstavniki soorganizarorjev dogodka in sicer Generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe g. Boštjan Perne, ki je zaradi nujne odsotnosti nadomestil državnega sekretarja g. Petra Stavanjo, veleposlanik ZDA v Sloveniji g. Joseph A. Mussomeli, predstavnik CCMR dr. Thomas Mockaitis in predstavnik ICS-Ljubljana g. Andrej Podvršič.

O pomembnosti same mednarodne konference priča že dejstvo, da je imel na dogodku častni otvoritveni nagovor tudi prof. dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, otvoritve pa so se udeležili še drugi pomembne gostje ga. Zdenka Čebašek Travnik, Varuhinja človekovih pravic, brigadir dr. Andrej Osterman, namestnik načelnika GŠSV, g. Karol Turk, namestnik Generalnega direktorja Policije, mag. Tomaž Kancler, podžupan mesta Maribor in drugi pomembni gostje. Vsebinsko pa je konferenco odprl doc. dr. Damir Črnčec, Direktor SOVE in nacionalni koordinator za ukrepe proti terorizma.

Predstavitve in razprave na konferenci so ponudile različna mnenja ter rešitve v procesih odpravljanja posledic storjenih terorističnih dejanj. V treh dneh konference se je izdevedl širok izbor kar 33 predstavitev skozi enajst konferenčnih sekcij, kar nam je omogočilo podrobni vpogled v različne segmente obravnavane teme.

Na konferenci so imeli odmevno vlogo tudi predstavniki ICS-Ljubljana in Slovenskega združenja korporativne varnosti. Doc. dr. Denis Čaleta je bil namreč predsednik organizacijskega odbora konference, g. Andrej Podvršič pa je na otvoritvenem delu konference izvedel odlično predavanje z naslovom "Si Vis Pacem, Para Bellum" (If you wish peace, prepare for war)".

Skupinska1
 • Mb1

  naprej

 • Mb2

  nazaj

  naprej

 • Mb3

  nazaj

  naprej

 • Mb4

  nazaj

  naprej

 • Mb5

  nazaj

  naprej

 • Mb6

  nazaj

  naprej

 • Mb7

  nazaj

  naprej

 • Mb8

  nazaj

  naprej

 • Mb9

  nazaj

  naprej

 • Mb10

  nazaj

  naprej

 • Mb11

  nazaj