Mag. Miran Vršec je na XII. strokovnem posvetu s področja zasebnega varovanja, ki ga je organizirala Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje, predstavil temo z naslovom »Nadzor nad zasebnim varovanjem – dileme in izzivi«.

03. november 2010