Konferenca partnerske organizacije za korporativno varnost iz Severne Makedonije

20. oktober 2023

Novice za člane SKZV+

Dr. Denis Čaleta je bil v okviru Združenja za korporativno varnost gost na dogodku partnerske organizacije za korporativno varnost iz Severne Makedonije. V uvodu je pozdravil udeležence konference in povedal nekaj besed, in sicer, da nas kompleksno varnostno okolje postavlja pred vse zahtevnejše izzive zagotavljanja kontinuitete in varnosti delovanja naših organizacij.

Vse večja digitalizacija in uvajanje umetne inteligence, ki prodira v vse pore družbenega in poslovnega življenja, negativni vplivi narave, tehnološke nesreče in izzivi, ki jih prinaša človek, izjemno močno vplivajo na delovanje naših organizacij. Lahko rečemo, da korporativna varnost kot ena izmed ključnih poslovnih dejavnosti doživlja svoje zvezdne trenutke, saj je ključno orodje pri upravljanju poslovnih organizacij v rokah strateškega managementa. Postaja tudi tesen partner nacionalnim varnostnim organom pri zagotavljanju kompleksnih odgovorov na izzive, s katerimi se soočamo pri delovanju kritične infrastrukture in varnosti širše družbene skupnosti. Današnja konferenca je odličen dokaz, da ima korporativna varnost v Severni Makedoniji pomembno mesto pri soočanju z varnostnimi izzivi, ki ovirajo uspešno poslovanje. Sodelovanje in izmenjava dobrih praks in izkušenj sta v tem kontekstu še posebej pomembna.

V imenu Slovenskega združenja za korporativno varnost čestitamo organizatorjem in jim želimo, da uspešno zgodbo nadaljujejo tudi v prihodnje.

 • Konferenca Makedonija4

  naprej

 • Konferenca Makedonija3

  nazaj

  naprej

 • Konferenca Makedonija2

  nazaj

  naprej

 • Konferenca Makedonija1

  nazaj