Končana raziskovalna delavnica v okviru projekta DEFENDER

19. julij 2017

V Ljubljani se je 17. in 18. julija odvijala pomembna raziskovalna delavnica v okviru evropskega projekta Defending the European Energy Infrastructures (DEFENDER). Na dogodku so predstavniki ICS-Ljubljana predstavili študijo z naslovom »Identification of threats to Critical Electrical Infrastructure«, ki so jo izdelali v okviru omenjenega projekta. Študija namreč zajema celovito analizo vseh groženj, ki vplivajo na nemoteno delovanje kritične infrastrukture v sektorju električne energije. V omenjeni raziskavi so z multidisciplinarnim pristopom analizirali vse domene (proizvodnje zmogljivosti, prenos električne energije, distribucijo, sistem razpršenih in alternativnih virov električne energije in končne kupce), ki sestavljajo sektor zagotavljanja električne energije. Nov model vpliva groženj na delovanje omenjene infrastrukture prinaša poleg podrobne opredelitve celega spektra groženj tudi vpliv vsake grožnje na posamezne domene znotraj sektorja električne energije, vpliv med samimi domenami, vpliv na ostale sektorje kritične infrastrukture, ki so povezani ali v določeni odvisnosti od električne energije, časovno dimenzijo vpliva groženj, stopnjo odzivnosti in podrobno opredelitev posledice groženj.

V okviru dogodka so si udeleženci ogledali tudi določene zmogljivosti v ELES-u na področju prenosa električne energije.