Končan nacionalni posvet z aktualno vsebino o energetski varnosti

21. junij 2012

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 19. junija 2012 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden odmeven nacionalni posvet z naslovom »Energetski sektor - izzivi obvladovanja tveganj nemotene oskrbe«.

Predavatelji so nas tokrat popeljali skozi tokratno rdečo nit srečanja, ki je bila namenjena predstavitvi pomena celovitega obvladovanja tveganj pri delovanju energetske kritične infrastrukture in procesov nemotene preskrbe z energijo.

Strokovni posvet sta s svojimi nagovori odprla doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora in mag. Miran Vršec, direktor ICS, Ljubljana. V uvodnem predavanju je doc. dr. Denis Čaleta, predstavil temo z naslovom "Ključni energetski izzivi pri zagotavljanju Evropske oskrbe z energijo - varnostni vidik". V svojem predavanju je podal strateški pogled na nemoteno preskrbo Evrope z energijo in posebej poudaril evropsko odvisnost od uvoza energije, ki Evropo omejuje pri doseganju zastavljenih ciljev, da postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Omenjeno dejstvo pa Evropo zelo ovira v razmerju do ostalih tradicionalnih konkurentk in tudi novo rastočih gospodarstev kot sta Kitajska in Indija. Predavanje je nadaljeval doc. dr. Milan Vršec, ki je predstavil tematiko povezano z Kritično infrastrukturo in njenim varovanjem v sektorju energetike (električna energija). V predavanju nas je popeljal skozi kompleksne procese, ki so potrebni za obvladovanje tveganj v tako zahtevnem okviru razvejane elektro energetske infrastrukture. V okviru predavanja nam je predstavil tudi nekaj bistvenih spoznanj kompleksne študije, ki jo je ICS, Ljubljana izvajal v okviru elektro energetskega sistema v Republiki Sloveniji.

Naslednje predavanje z naslovom "Obvladovanje tveganj povezanih z jedrskim materialom v energetskem sektorju" je izvedel mag. Miroslav Gregorič. Tematiko je predstavil iz nacionalnih in mednarodnih zahtev za ustrezno obvladovanje tveganj, ki jih prinaša uporaba jedrskega materiala in s tem povezane grožnje. Celotno predavanje je podkrepil s primeri iz prakse, kot so na primer nedavna naravna nesreča na Japonske, ki je botrovala tudi veliki jedrski nesreči in drugi primeri kateri so udeležencem pomagali dojeti zapletenost ukrepov, ki sopotrebni za učinkovito obvladovanje tveganj na tem področju. V zaključku je doc. dr. Denis Čaleta moderiral okroglo mizo z naslovom "Izzivi in perspektive obvldovanja varnostnih tveganj v energetiki". Gostne okrogle mize g. Zoran Marčenko, vodja sektroja obratovanja na ELES-u, g. Bojan Kuzmič iz Javne agencije Republike Slovenije za energijo, mag. Miroslav Gregorič, svetovalec in bivši vodja sektorja pri IAEA (International Atomic Energy Agency). Gostje so v zelo zanimivi in dinamični razpravi tudi z aktivnim vključevanjem publike, razpravljali o ključnih problemih in izzivih s katerimi smo soočeni pri zagotavljanju nemotenega delovanja energetskega sektorja in seveda neprekinjenosti zagotavljanja energije.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila tudi skozi aktivno sodelovanje ostalih udeležencev nacionalnega posveta, ki so prihajali iz različnih okolij najpomembnejših organizacijskih sredin javnega in zasebnega okolja. Z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse so pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše upravljanje tveganj.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu in zadovoljstvo udeležencev ob koncu dogodka.

 • Junij 1

  naprej

 • Junij 2

  nazaj

  naprej

 • Junij 3

  nazaj

  naprej

 • Junij 4

  nazaj

  naprej

 • Junij 5

  nazaj

  naprej

 • Junij 6

  nazaj

  naprej

 • Junij 7

  nazaj

  naprej

 • Junij 8

  nazaj

  naprej

 • Junij 9

  nazaj

  naprej

 • Junij 10

  nazaj

  naprej

 • Junij 11

  nazaj