Kakšne izzive prinaša področje merjenja temperature pri vstopu v naše organizacije

11. november 2020

Novice za člane SKZV+

V okviru novembrskega srečanja Slovenskega združenja korporativne varnosti smo lahko spremljali okroglo mizo z naslovom »Kako zagotoviti vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnega vstopa v naše organizacije - izzivi na področju merjenja temperature?«.

Gostje spletne okrogle mize so bili g. Andrej MASLO, direktor Korporativne varnosti in nadzora (Pošta Slovenije), ga. Polona ŠTREKELJ, nadzornica za varovanje osebnih podatkov (Informacijski pooblaščenec RS), mag. Marko POTOKAR, vodja varnosti (NOVARTIS), g. Gašper PINTARIČ, izvršni direktor ŠPICA INTERNATIONAL in g. Aleš POLAJNKO, direktor TEND d.o.o. Dogodek je moderiral mag. Miran Vršec iz Institut za korporativne varnostne študije.

Negativni vplivi, ki jih ima na naše organizacije širjenje COVID-19 ne pojenja. Eden izmed ukrepov Vlade RS je bil vzpostavitev merjenja temperature vseh, ki vstopajo v naše organizacije. Cilj tega ukrepa je preprečevanje vstopanja obolelih oseb in nadaljnjo možnost širitve okužbe znotraj organizacijskih okolij. Pri implementaciji tega ukrepa je prišlo do nekaj ključnih izzivov, ki bi jih lahko združili v ustavno-pravne, organizacijske in tehnične. Gostje omizja so skozi odprto razpravo pomagali osvetliti navedeni problem s prenosom dobrih praks in dodatnih usmeritev. Pogovor je potekal v sproščenem vzdušju, udeleženci pa so poskušal poiskati odgovore na naslednje izzive, ki jih je izpostavil moderator:

  • Kaj lahko odgovorni na državnem nivoju naredijo, da bodo ukrepi, ki jih sprejemajo dovolj jasni in predvsem izvedljivi?
  • Kako v organizacijah vzpostaviti izvajanje tega zahtevnega ukrepa merjenja temperature vsem, ki vstopajo v naše organizacije?
  • Katere so tisti dejavniki, ki jih je potrebno s stališča poseganja v zasebnost imeti posebno v obziru?
  • Kako prepričati zaposlene, da so ukrepi, ki jih v organizaciji izvajamo predvsem namenjeni varovanju njihovega zdravja in neprekinjenosti delovanja organizacij in s tem posledično ohranitev njihovih delovnih mest?
  • Kakšne dobre prakse poznamo, ki nam lahko na tehničnem področju pripomorejo k učinkovitem nadzoru vstopanja v prostore organizacije in tekoče registracije vstopov in izstopov?
  • Kje je ustrezna podlaga, da se prepreči vstop v organizacijo tistim, ki namerno ne želijo upoštevati predpisanih varnostnih ukrepov?

Zadnji del srečanja je bil namenjen tudi širši razpravi ostalih članov združenja. Za konec srečanja je predsednik združenja dr. Denis Čaleta povabil vse na naslednji dogodek ki bo v začetku decembra in bo povezan z izzivi, ki jih prinaša uvedba tehnologije 5G.