Javni razpis za sofinanciranje programa "usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011"

12. junij 2011

Dolgo pričakovani razpis je le izšel in pred vami je izjemna priložnost za pridobitev nepovratnih sredstev za vsa neformalna izobraževanja v podjetjih, ne glede na velikost in število zaposlenih. Inštitut za korporativne varnostne študije-ICS vam vso potrebno dokumentacijo pripravi popolnoma brezplačno, če se boste izobraževali v okviru naše institucije.

V naši ponudbi je s področja korporativne varnosti in obvladovanja varnostnih in drugih tveganj, cela vrsta kvalitetnih izobraževanj ter usposabljanj, ki jih za različne nivoje in strukturo zaposlenih izdelamo v dogovoru z vami. Poleg izobraževalnih vsebin v obliki tečajev in delavnic, vam ponujamo tudi paleto strokovnih in znanstvenih posvetov in konferenc, za katere udeležbo lahko tudi pridobite nepovratna finančna sredstva.

Največji prednosti naših izobraževanj sta kakovost in prilagodljivost. S pomočjo mobilnih učilnic lahko naš strokovno usposobljen predavateljski tim izvede izobraževanje tudi v vašem delovnem okolju. V ceno tečajev so vključena tudi vsa gradiva, ki jih uskladimo posebej za vaše potrebe.

Za več informacij nas čimprej kontaktirajte na spodaj navedeno telefonsko številko in še danes zagotovite vašim zaposlenim izobraževanja, s katerimi boste pridobili tudi vi.

Inštitut za korporativne varnostne študije, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana. Telefon: 031 358-502 ali 01 518 15 57 email: info@ics-institut.si

Celoten tekst javnega povabila