»Izzivi zaščite anonimnih prijaviteljev »žvižgačev« v korporativnem okolju organizacij«

11. februar 2022

Novice za člane SKZV+

Naše februarsko srečanje smo namenili pomembni vsebini zaščite anonimnih prijaviteljev “žvižgačev”. Na okrogli mizi smo gostili g. Alberta Nabernika (Komisija za preprečevanje korupcije), g. Ivana Galeta (Center za zaščito žvižgačev), mag. Antona Travnerja (Dars), g. Franca Pavlina (Petrol), in g. Boštjana Trstenjaka (Pro-integra).

Glavna težišča razprave na okrogli mizi so bila usmerjena v:

  • Razumevanje in razjasnitev vloge deležnikov pri opredelitvi anonimnega poročanja o nepravilnostih v organizacijah;
  • Razumevanje, da anonimne prijave niso svojske samo področju državnih in javnih institucij temveč je javni gospodarski sektor v tem pogledu tudi izredno pomemben;
  • Izzive, ki jih je potrebno še razjasniti pri dokončni pripravi pravne podlage v Republiki Sloveniji;
  • Vlogo regulatorjev in nadzornih organov pri uvajanju novih rešitev za zaščito anonimnih prijaviteljev;
  • Zagotavljanje anonimizacije prijaviteljev in ustreznost varovanja osebnih podatkov;
  • Dileme pri uveljavljanju organizacijskih in tehničnih sistemov zagotavljanja anonimnosti prijaviteljev;
  • Primere dobre prakse, ki so že vzpostavljeni v določenih organizacijskih okoljih.


Potrebno je uveljaviti splošno družbeno kulturo odgovornosti, ki bo zagotavljala, da se bodo predpisani modeli odražali tudi v praksi. Trenutno temu nismo bili priča.

Po končani okrogli mizi smo povabili naše člane, da se pridružijo strokovni razpravi in zastavijo vprašanja našim udeležencem okrogle mize, ki pa so jim z veseljem odgovorili.