»Izzivi uvajanja opozorilnega sistema za obveščanje o kriznih dogodkih (Public Warning System)«

22. oktober 2021

Novice za člane SKZV+

Drugo oktobrsko srečanje članov Slovenskega združenja za korporativno varnost, ki je tokrat potekalo v on-line obliki, smo namenili ta trenutek zelo aktualni tematiki z naslovom »Izzivi uvajanja opozorilnega sistema za obveščanje o kriznih dogodkih (Public Warning System)«.

EU državam članicam nalaga obvezno uveljavitev omenjenih sistemov v naslednjem letu. Omenjeni sistemi bodo imeli pomembno mesto v obveščanju širše javnosti o določenih kriznih dogodkih. Seveda pa se možnosti uporabe omenjenih sistemov kažejo tudi v drugih specifičnih okoljih, kot so kritična infrastruktura in druga specifična organizacijska okolja.

Za uvod pred okroglo mizo, nam je ga. Ana Robnik iz Iskratela z zanimivo prezentacijo predstavila pregled sistemskih rešitev v določenih EU državah.

V nadaljevanju pa se je odvila zelo zanimiva okrogla miza z naslovom »Izzivi in priložnosti uvajanja platforme za javno obveščanje«, na kateri so sodelovali mag. Katja Kmet Vrčko (AKOS), g. Boštjan Tavčar (Uprava RS za zaščito in reševanje), g. Metod Platiše (Telekom Slovenije), g. Miroslav Štravs (T-2), g. Bojan Brodar (Telemach), g. Luka Šušteršič (A1 Slovenija).

V okviru zanimive debate so se dotaknili naslednjih težišč:

  • Ali imamo dovolj razumevanja in potrebnih informacij za učinkovito implementacijo nacionalnega sistema?
  • Tehnične karakteristike izbrane platforme in zahteve za uporabo sistema s strani operaterjev.
  • Priložnosti in možnosti širitve uporabnikov tudi v druge sektorje?
  • Informacijska varnost izbrane platforme in komunikacijskih poti pri prenosu ključnih informacij.

Zaključna ugotovitev razprave je bila, da je potrebno v zaključni fazi uvajanja projekta še pospešiti komunikacijo med različnimi ključnimi subjekti pri implementaciji sistema javnega opozarjanja. Na strateški ravni je potrebno v interakcijo nujno vključiti še Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za zunanje zadeve. V operativnem smislu pa čim prej poiskati jasne odgovore in usmeritve na dileme, vezane na sofinanciranje uvedbe sistema s strani države ter jasna tehnična navodila za vse, ki se bodo na omenjeno platformo morali priključiti in poskušati poenotiti izbiro rešitev pri operaterjih, kar bo omogočalo, da bo prebivalcem zagotavljalo enoten informacijski okvir v primeru posredovanja nujnega obvestila.

V razpravi so sodelovali tudi člani Slovenskega združenja za korporativno varnost, ker sta bila izpostavljena dva pomembna segmenta, in sicer nujno upoštevanje določil zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in vprašanje možne nadaljnje komercializacije omenjenega sistema. Razpravljavci so bili enotni glede zadnjega, da bo potrebno sistem javnega opozarjanja striktno ločiti od sistemov, ki bodo uporabljeni v komercialne namene.