Izzivi kibernetske varnosti pri uvajanju inteligentnih energetskih rešitev

Voden pogovor s strateškimi voditelji in izbranimi strokovnjaki poslovnih organizacij sta organizirala Slovensko združenje korporativne varnosti in CER – partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije.

07. april 2021

Novice za člane SKZV+

Strokovni posvet so organizirali Institut za korporativne varnostne študije in Slovensko združenje korporativne varnosti v sodelovanju s Centrom energetsko učinkovitih rešitev. Vsebina je bila namenjena odpiranju razprave povezane z uvajanjem inteligentnih energetskih sistemov in rešitev, ki v večini temeljijo na podpori procesa digitalizacije. To pa na drugi strani odpira resne izzive povezane z zagotavljanjem kibernetske varnosti informacijskih sistemov, ki bodo podpirali nemoteno delovanje novih energetskih sistemov. V naslednjem obdobju bo temu procesu uvajanja alternativnih virov energije na nivoju EU posvečena izredno velika pozornost in finančna podpora.

Posvet, ki se je odvil preko spletene platforme, je potekal v kombinaciji uvodnega predavanja in razprave na okrogli mizi. Dogodek je z uvodnim predavanjem odprl dr. Janez Kopač, sicer direktor Energetske skupnosti / Energy Community, ki ima svoj sedež na Dunaju. V kratkem pregledu je odprl strateški pogled na izzive kibernetske varnosti, ki jih prinaša uvajanje pametnih energetskih rešitev.

V osrednjem delu posveta so bili gostje okrogle mize dr. Uroš Svete, direktor Uprave za informacijsko varnost RS, mag. Gorazd Ažman, namestnik direktorja področja za strateške inovacije, ELES d.o.o., g. Žiga Fišer, vodja področja strateškega razvoja, Luka Koper, g. Anže Zaletel, pooblaščenec za informacijsko varnost, Iskraemeco in g. Slobodan Jovanovski, direktor področja ITS v podjetju Iskratel. Posvet sta moderirala izr. prof. dr. Denis Čaleta, Institut za korporativne varnostne študije in ga. Ana Struna Bregar, CER.

Zadnji del srečanja je bil namenjen vprašanjem in razpravi udeležencev posveta, ki so delili svoje izkušnje in dobre prakse. Zaključki posveta in podane rešitve nam bodo pomagale k višjem zagotavljanju korporativne varnosti v naših okoljih.

Celoten posvet je bil posnet in si ga lahko ogledate na YouTube kanalu ICS Ljubljana.