Izvedeno usposabljanje predstavnikov Inšpektorata za obrambo Republike Slovenije

09. december 2019

V ponedeljek 9.12.2019 so predstavniki Instituta za korporativno varnostne študije izvedli usposabljanje in seznanitev inšpektorjev Inšpektorata za obrambo Republike Slovenije o izvedeni študiji ocenjevanja tveganj v kritični infrastrukturi.

Omenjeni inšpektorat bo v začetku naslednjega leta začel z načrtovanimi inšpekcijami ugotavljanja implementacije določil Zakona o zaščiti kritične infrastrukture in predvsem izvedenih ukrepov na področju izdelave ocen tveganj za upravljavci kritične infrastrukture. Znanja, ki so jih podali mag. Miran Vršec, dr. Brane Bertoncelj in dr. Denis Čaleta bodo še kako uporabna pri delu inšpektorjev.