Izmenjava pisem o nameri tesnega sodelovanja med Inštitutom za korporativne varnostne študije- ICS in Udrugo hrvatskih menadžera sigurnosti- UHMS iz Hrvaške

12. februar 2011

Mednarodno sodelovanje s sorodnimi institucijami in strokovnimi združenji je za doseganje poslanstva Inštituta za korporativne varnostne študije-ICS zelo pomembno. To dokazuje tudi aktivno mednarodno usmerjeno delovanje ICS in v okviru tega tudi Slovenskega združenja korporativne varnosti. Rezultat tega delovanja je tudi izmenjava pisem o nameri tesnega sodelovanja, katera sta izmenjala doc.dr. Denis Čaleta v imenu Instituta za korporativne varnostne študije in mag. Alen Ostojič, predsednik Udruge Hrvatskih menadžera sigurnosti - UHMS. Medsebojno sodelovanje bo usmerjeno v izmenjavo znanja in izkušenj, skupnega sodelovanja članov v okviru mednarodnih aktivnosti in sodelovanju na področju realizacije projektov EU. Kolegom iz UHMS je bilo posredovano tudi toplo vabilo na prihajajočo mednarodno konferenco z nazivom „Dnevi korporativne varnosti“, ki se bo odvijala v času od 23-24. marca 2011 v Ljubljani.