Izšla prva številka revije "Korporativna varnost"

07. oktober 2012

Z veseljem vas obveščamo, da je izšla prva številka visoko strokovne revije "Korporativna varnost". Svoj izvod si lahko brezplačno zagotovite preko naslova info@ics-institut.si .

Uvodna mislel urednika:

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Pred vami stoji nova strokovna revija, ki pokriva področje korporativne varnosti in s tem zapolnjuje prostor, ki je bil do sedaj v Sloveniji skoraj neobdelan. To nam ustvarjalcem te revije na eni strani daje edinstveno priložnost, da zaorjemo ledino in na novo pozicioniramo korporativno varnost kot zelo pomembno področje delovanja naše družbe, na drugi strani pa to pred nas postavlja odgovornost velikih pričakovanj strokovne in laične javnosti, da bodo vsebine, ki jih bo revija ponujala zanimive, poučne in dovolj raznovrstne, da bodo vsi našli del svojih pričakovanj. Živimo namreč v zapletenem dinamičnem okolju, kjer varnost, kot osnovna človeška potreba, še zdaleč ni sama po sebi umevno dejstvo. Varno okolje je za nemoten razvoj družbe in tudi organizacij, ki delujejo v tem okolju, postalo dobrina za katero se moramo ustrezno truditi. Management je v organizacijah javnega in zasebnega okolja danes postavljen pred pomembno dilemo in sicer kako z resursi, ki jih ima na voljo, ustrezno obvladati tveganja, katerim je izpostavljena njihova organizacija. V tem globalnem okolju neprestane tekmovalnosti in konkurenčnosti so ti ukrepi še toliko bolj pomembni, saj si s sistemskim pristopom in inovativnostjo na področju obvladovanja tveganj lahko zagotoviš določeno prednost pred konkurenco ali pa preprosto nimaš možnosti za preživetje. S tega stališča je za strateški management pomembna sposobnost zavedanja, da popolne varnosti ni mogoče zagotoviti, temveč, da se skozi različne sistemske mehanizme vedno znova odvija proces tehtanja in iskanja ustreznega razmerja med razpoložljivimi viri in stopnjo obvladovanja tveganj do te mere, da osnovni procesi v organizacijah potekajo nemoteno. V tem okviru kadrovski potencial organizacije, tudi skozi prizmo obvladovanja tveganj, na eni strani predstavlja njen najmočnejši člen na drugi strani pa tudi največje tveganje, katerega lahko učinkovito upravljamo samo s kontinuiranim vzpostavljanjem ustreznega okolja s poudarkom na ustrezni organizacijski in varnostni kulturi. Nove tehnološke rešitve, ki v vse večjem obsegu temeljijo na komunikacijsko-informacijski podpori so dejstvo in realnost, ki so postale stalnica in nujni predpogoj za normalno delovanja družbe kot celote. S temi procesi pa se pojavljajo pomembne varnostne dileme varovanja zasebnosti, informacij, osebnih podatkov in drugih pomembnih dejavnikov.

Na vsa in še druga vprašanja bomo ustvarjalci revije »Korporativna varnost« polagali ustrezno pozornost skozi odpiranje dilem in tudi podajanje določenih rešitev, novih spoznanj in dobrih praks.

Za ustrezno kakovostno raven revije pa ste pomembni tudi vi spoštovane bralke in bralci, sponzorji, znanstveniki, strokovnjaki in druga zainteresirana javnost saj lahko s svojimi mnenji, vprašanji, predlogi in tudi z dobrimi praksami in spoznanji iz vaših okolij, bistveno pripomorete k vsebinski rasti revije in nenazadnje tudi področja korporativne varnosti. Samo skupaj smo močnejši, kar se odraža tudi skozi osnovno poslanstvo Slovenskega združenja korporativne varnosti »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!«.

Doc. dr. Denis Čaleta

Nova revija