Informacijska pooblaščenka in SI-CERT gostila člane Slovenskega združenja korporativne varnosti

11. januar 2024

Novice za člane SKZV+

Prvo letošnje srečanje članov Slovenskega združenja korporativne varnosti je bilo namenjeno vsebini povezani s predstavitvijo delovanja dveh pomembnih institucij Republike Slovenije in sicer Informacijskega pooblaščenca RS in SI-CERT-a. Obe organizaciji sta tudi dolgoletni članici Slovenskega združenja korporativne varnosti. Omenjeno srečanje tradicionalno posvetimo pregledu glavnih poudarkov preteklega leta in usmeritev ter izzivov za tekoče leto na področju varovanja osebnih podatkov in kibernetskih tveganj.

Srečanje je otvoril predsednik združenja dr. Denis Čaleta z uvodnim nagovorom, nato pa je predal besedo gostiteljem.

V uvodu nas je v imenu gostiteljev nagovoril mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke. Predstavil je delo urada ter člane seznanil s stanjem na področju varovanja osebnih podatkov in glavnimi ugotovitvami preteklega leta. Nato je predstavil ugotovitve inšpekcijskih postopkov, ki jih obravnavajo, govoril je o novih ter prenovljenih smernicah, ki jih uporabljajo pri Informacijskem pooblaščencu.

Po svoji predstavitvi je besedo predal kolegici dr. Jeleni Burnik, ki pa je predstavila infografiko na področju akreditacije in potrjevanja, nove EU digitalne akte, ki prihajajo v veljavo ter kaj vse prinašajo. Nato pa je beseda tekla tudi o izredno aktualni in zanimivi temi, in sicer o aktu o umetni inteligenci.

V nadaljevanju je besedo prevzel g. Gorazd Božič, vodja SI-CERT-a in nas seznanil z delom te institucije v preteklem letu. Izpostavil je glavne grožnje na področju kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji ter statistiko preteklega obdobja. Posebej je izpostavil Phishing, ki postaja vedno večji problem, saj imajo napadalci vedno bolj in bolj dovršene tehnike napadov. Izpostavil je tudi delež phishing napadov po posameznih mesecih. Nato je beseda tekla še o njihovi obravnavi in ciljih phishinga, obravnavi ranljivosti in pa o smishing incidentih, ki so v porastu.

Na koncu so se dotaknili tudi problema pomanjkljivega deljenja informacij, ko pride do kibernetskega napada in kako pomembno bi bilo imeti neko platformo, kjer bi se te informacije lahko hitreje delile v kibernetski skupnosti.

Po vsakem predstavitvi so na vrsto prišla tudi vprašanja, ki jih seveda ni bilo malo.

V zaključku se je predsednik združenja dr. Denis Čaleta zahvalil gostiteljem za odlično organizirano srečanje in jim poklonil manjše darilo v zahvalo ter naredil kratek pregled prihodnjih srečanj, ki člane združenja še čakajo v tem letu. Srečanje so nato zaključili v prijetnem klepetu.

 • Jan združenje2

  naprej

 • Jan združenje3

  nazaj

  naprej

 • Jan združenje4

  nazaj

  naprej

 • Jan združenje5

  nazaj

  naprej

 • Jan združenje6

  nazaj

  naprej

 • Jan zdruzenje7

  nazaj

  naprej

 • Jan združenje1

  nazaj