Informacijska pooblaščenka in SI-CERT gostila člane Slovenskega združenja korporativne varnosti

12. januar 2023

Naše prvo letošnje srečanje smo namenili vsebini povezani s predstavitvijo delovanja dveh pomembnih institucij Republike Slovenije in sicer Informacijskega pooblaščenca RS in SI-CERT-a. Obe organizaciji sta tudi dolgoletni članici Slovenskega združenja korporativne varnosti. Omenjeno srečanje tradicionalno posvetimo pregledu glavnih poudarkov preteklega leta in usmeritev ter izzivov za tekoče leto na področju varovanja osebnih podatkov in kibernetskih tveganj.

Srečanje je otvoril predsednik združenja dr. Denis Čaleta z uvodnim nagovorom, nato pa je predal besedo gostiteljem.

V uvodu nas je v imenu gostiteljev nagovorila ga. Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka. Predstavila je delo urada ter nas seznanila s stanjem na področju varovanja osebnih podatkov, dostopa do informacij javnega značaja in glavnimi ugotovitvami preteklega leta. Poseben poudarek je bil usmerjen v sprejetje zakona ZVOP-2. Predstavila je IP v času GDPR-ja pred in po ZVOP-2. Povedala je kakšne so novosti zakona ZVOP-2, v čem se razlikuje od prejšnjega ZVOP-1. Povedala je koliko inšpekcijskih postopkov so uvedli v preteklem letu 2022 in koliko prekrškovnih zadev so obravnavali. Člani so izvedeli tudi katere določbe ZVOP-1 so še v veljavi ter kateri so pomembni členi GDPR-ja, kjer IP do sedaj ni mogel izvajati sankcij in katere bo sedaj s sprejetjem ZVOP-2 lahko.

V nadaljevanju je besedo prevzel g. Gorazd Božič, vodja SI-CERT-a in nas seznanil z delom te institucije v preteklem letu. Izpostavil je glavne grožnje na področju kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji, statistiko preteklega obdobja, informacijskimi tveganji. Posebej je izpostavil Phishing, ki postaja vedno večji problem. Povedal je, da phishing napadi predstavljajo skoraj eno tretjino vseh incidentov, ki jih obravnavajo in da strmo naraščajo. Pojasnil je njihov kontekst izvajanja phishing preizkusov ter njihov vidik vrednotenja rezultatov na teh preizkusih.

Po vsakem predavanju so na vrsto prišla vprašanja za oba gosta, ki jih seveda ni bilo malo.

V zaključku se je predsednik združenja dr. Denis Čaleta zahvalil gostiteljem za odlično organizirano srečanje in jim poklonil manjše darilo v zahvalo. Srečanje so nato zaključili v prijetnem klepetu ob odlični pogostitvi in kavici.

 • Zdruzenje jan 2023 3

  naprej

 • Zdruzenje jan 2023 4

  nazaj

  naprej

 • Zdruzenje jan 2023 5

  nazaj

  naprej

 • Združenje januar 2023 2

  nazaj

  naprej

 • Združenje januar 2023

  nazaj

  naprej

 • Zdruzenje jan 2023 6

  nazaj