ICS pripomogel k odlični izvedbi mednarodne konference z nazivom "Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji jugovzhodne Evrope"

01. oktober 2011

Institut za korporativne varnostne študije je s svojim prispevkom pri soorganizaciji mednarodne konference z nazivom "Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope" dokazal, da je sposoben svoje znanje aplicirati tudi v širšem mednarodnem okolju. Na mednarodni konferenci, katere rdeča nit je bila varovanje kritične infrastrukture, je bilo prisotno več kot 250 udeležencev iz 28 držav in vseh pomembnejših mednarodnih organizacija (OZN, NATO, EU in OVSE). Letošnjo mednarodno konferenco so s svojimi svečanimi nagovori odprli predstavniki soorganizatorjev in sicer dr. Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo, g. Joseph A. Mussomeli, Veleposlanik ZDA v Sloveniji, dr. Paul Clark, predstavnik Centra za civilno vojaška razmerja iz Montereya iz ZDA in mag. Miran Vršec, direktor ICS. Dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije je organizatorjem mednarodne konference izkazal posebno čast in izvedel zelo odmevno otvoritveno svečano predavanje. Za organizacijo celotnega dogodka je bil še posebej zaslužen doc. dr. Denis Čaleta predsednik organizacijekga odbora mednarodne konference.

Inštitut za korporativne varnostne študije je skupaj s Centrom za civilno vojaška razmerja izdal knjigo z naslovom "Counter-Terrorism Challenges Regarding the Processes of Critical Infrastructure Protection", ki v svoji vsebini nosi najnovejša spoznanja s področja obvladovanja tveganj, ki se pojavljajo v procesih varovanja kritične infrastrukture.

Otvoritvena slovesnost mednarodne konference

Svečani govor dr. Danila Türka, predsednika Republike Slovenije

Predavanje predsednika Republike Slovenije

Zaključki mednarodne konference

Mg 1016
Group photo
Img 7904a
Img 8005c
Img 8078a