ICS-Ljubljana aktivno vključen v mednarodni projekt RECIPE

21. oktober 2015

Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana na povabilo vodstva mednarodnega evropskega projekta z naslovom Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe (RECIPE) aktivno sodeluje pri dokončanju omenjenega projekta. ICS-Ljubljana je v skladu s svojimi ekspertnimi znanji v projektu izvedel študije primerljivosti mednarodnih rešitev na področju zaščite kritične infrastrukture in bo na koncu projekta v študiji izvedljivosti ocenil realnost predlaganih modelov, ki so ciljno usmerjeni v reševanje določenih projektnih rešitev v Republiki Hrvaški in Republiki Srbiji.

Glavni cilji projekta so usmerjeni v:

  • Vzpostavitev ustreznega javno-zasebnega partnerstva na področju zaščite kritične infrastrukture;
  • Vzpostavitev mehanizmov za izmenjavo občutljivih informacij/podatkov med partnerji na področju sistema zaščite kritične infrastrukture;
  • Vzpostavitev predpogojev za organizacijo nacionalnega centra za kritično infrastrukturo.

Izr. prof. dr. Denis Čaleta je kot predstavnik ICS-Ljubljana v času od 12-15. oktobra sodeloval na dveh delavnicah, ki sta bile izvedene v Beogradu in Zagrebu. Poleg njega in projektnih partnerjev Croatian National Protection and Rescue Directorate, University of Applied Sciences Velika Gorica (VVG), University of Belgrade, Faculty of Security Studies, Republic of Serbia (FB) and Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) so na delavnicah rešitve v svojih državah predstavili še predstavniki Finske, Švedske, Nizozemske, Madžarske in Italije.

RECIPE 1
RECIPE 2
RECIPE 3