Gostje majske virtualne okrogle mize predstavniki podjetij Nove KBM, Kontrole zračnega prometa in Telekoma Slovenije

13. maj 2020

Novice za člane SKZV+

Spoštovani, v torek 12. maja 2020 ob 13:00 uri smo lahko sodelovali na prvem majskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti ter s tem nadaljujemo razprave namenjene izmenjavi izkušenj v času razglašene pandemije. Tudi tokrat je srečanje zaradi razmer, ki veljajo v Sloveniji, potekalo preko spletne platforme.

Tema tokratne virtualne okrogle mize je bila »Varnostni izzivi nove realnosti po COVID-19». Gostje so bili predstavniki treh pomembnih organizacij - g. Božidar Dajčman, Direktor sektorja za upravljanje fizične in informacijske varnosti v Novi KBM, mag. Matjaž Peklaj, svetovalec za varnost v kabinetu direktorja, Kontrola zračnega prometa Slovenije (KZPS) in g. Boštjan Vrečko, vodja informacijske varnosti v Telekomu Slovenije.

Vse tri organizacije imajo v svojih sektorjih delovanja pomembno vlogo. Zato je bila njihova razprava in posredovanje izkušenj, dobrih praks, izzivov ter dilem, ki so pred nami zelo koristna tudi za vse ostale člane Slovenskega združenja korporativne varnosti.

V razpravi so sodelovali prisotni člani, ki so se tudi tokrat zbrali v velikem številu. Naj za konec omenimo, da so odzivi večine prisotnih članov na tovrstno organizirane dogodke zelo pozitivni. Tako bomo s takimi srečanji nadaljevali tudi v prihodnje. Naslednje srečanje bo predvideno 19. maja. Hkrati vas vabimo na ogled članskih spletnih strani, kjer si lahko ogledate utrinke iz naših preteklih srečanj – povezava »NOVICE ZA ČLANE«.