Generalna skupščina evropskega projekta ATLANTIS

06. marec 2023

Uspešno se je zaključila 3- dnevna generalna skupščina evropskega projekta ATLANTIS. Srečanje je potekalo v času 28.2. do 2.3. v Berlinu. Na srečanju sta bila prisotna dva predstavnika ICS Ljubljana, dr. Denis Čaleta in dr. Jolanda Modic.

Cilj projekta ATLANTIS je povečati odpornost in kibernetsko-fizično-človeško varnost (CPH) ključnih kritičnih infrastruktur EU. Projekt ATLANTIS vključuje 39 evropskih partnerjev z dopolnjujočimi se vlogami in veščinami za izboljšanje odpornosti in zaščite medsebojno povezanih evropskih kritičnih infrastruktur, ki so izpostavljene razvijajočim se sistemskim tveganjem zaradi obstoječih in nastajajočih obsežnih, kombiniranih kiber-fizičnih groženj in nevarnosti. Ti zagotavljajo kontinuiteto delovanja, hkrati pa minimizirajo kaskadne učinke v sami infrastrukturi, okolju, drugih kritičnih infrastruktur in vključenem prebivalstvu, kar omogoča javnim in zasebnim akterjem, da se soočijo s trenutnimi in nastajajočimi izzivi s sprejetjem trajnostnih varnostnih rešitev.

Na slovenskem pilotu so poleg ICS Ljubljana prisotni še Institut Jožef Štefan, Luka Koper, Slovenske železnice, Telekom Slovenije, Petrol, Ministrstvo za infrastrukturo, Dars, Uprava RS za informacijsko varnost in SNEP.

V Berlinu so partnerji izkoristili priložnost in se podrobneje seznanili s procesi, ki se odvijajo v Meddržavnem pilotu št. 3, ki je usmerjen na področje finančnih storitev in tehnologij.

 • Atlantis Berlin1

  naprej

 • Atlantis Berlin2

  nazaj

  naprej

 • Atlantis Berlin3

  nazaj