G. Andrej Podvršič je udeležence seznanil z zadnjimi trendi na področju korporativne varnosti

07. februar 2015

G. Andrej Podvršič, med drugim tudi aktivni član Slovenskega združenja korporativne varnosti, je na svojem predavanju študentom magistrskega programa "Management korporativne varnosti" in drugi zainteresirani strokovni javnosti na GEA College izvedel odlično predavanje z naslovom "Corporate Security Management - Contemporary Challenges". Predavanje se je izvajalo v okviru predmeta "Geostrateški in politični vidiki varnostnih tveganj v mednarodnem poslovnem okolju". Udeležence je seznanil z zadnjimi trendi na globalnem varnostnem področju in tveganji s katerimi srečuje korporativno varnostni management, ki deluje v globalni korporaciji. V svojem predavanju je posebej izpostavil potrebo po ustreznih strokovnjakih s področja korporativne varnosti, saj le ta postaja ključen proces pri zagotavljanju nemotenega delovanja korporacij. Vložek v učinkovit sistem korporativne varnosti je za podjetje investicija, ki se vrača skozi velike prihranke in zagotavlja varno in neprekinjeno delovanje osnovnih poslovnih procesov. Aktualnost teme dokazuje tudi zelo aktivna razprava udeležencev predavanja in veliko vprašanj na katere je gost zelo temeljito odgovarjal. Za konec je še posebej poudaril, da ima študij na področju korporativne varnosti zelo pomembno prihodnost.

 • DSC 0908

  naprej

 • DSC 0910

  nazaj

  naprej

 • DSC 0915

  nazaj

  naprej

 • DSC 0916

  nazaj

  naprej

 • DSC 0918

  nazaj

  naprej

 • DSC 0919

  nazaj

  naprej

 • DSC 0920

  nazaj