Evropska Obrambna Agencija (EDA) vedno pomembnejši dejavnik na področju zaščite energetske kritične infrastrukture obrambnega sektorja

20. september 2018