Dr. Čaleta predstavil stališče uporabnikov varnostnih storitev na Dnevih zasebnega varovanja

11. november 2013

Dr. Denis Čaleta je v imenu Slovenskega združenja korporativne varnosti na strokovnem posvetu "Dan Slovenskega zasebnega varovanja" predstavil poglede uporabnikov varnostnih storitev. Tokratna konferenca je nosila delovni naslov "Zasebno varovanje v luči uporabnikov zasebno varnostnih storitev", zato je naslov predavanja, ki ga je izvedel predstavnik ICS-Ljubljana z naslovom "Ali za svoj denar dobimo ustrezno kvaliteto varnostnih storitev?", zadel osrednjo nit dogodka. Pogledi, ki jih imajo uporabniki varnostnih storitev se v večini primerov razlikujejo od pogledov ponudnikov zasebno varnostnih storitev, da v tem razmerju ne omenjamo države, ki dokaj pasivno spremlja trenutno, dokaj kaotično stanje na področju razmer v tej gospodarsko regulirani dejavnosti. Zaradi navedenega je še kako pomembno izpostavljati stališča uporabnikov varnostnih storitev, ki so sami lahko del rešitve tega slabega stanja, lahko pa so zaradi nizke stopnje varnostnega zavedanja tudi sami problem v tej situaciji. Na vse te dileme je v svojem predavanju opozoril dr. Čaleta in posebej izpostavil nadzor, ki ga morajo v procesu outsorcinga izvajati naročniki varnostnih storitev nad zunanjimi najetimi izvajalci. To je ena od bistvenih poti k zagotavljanju višje kvalitete.

Na posvetu so svoja stališča predstavili tudi predstavniki Pošte Slovenije, ki so eni od korporativnih članov Slovenskega združenja korporativne varnosti.

041