Ali res razumemo varnostne izzive, ki jih prinašajo pametna mesta?

16. september 2019

Predstavniki ICS Ljubljana so se aktivno udeležili mednarodne konference Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«. Dogodek je potekal v so-organizaciji Instituta Jozef Stefan, Mestne občine Ljubljana in Zveze mestnih občin Slovenije. Dr. Denis Čaleta je na dogodku predstavil predavanje z naslovom "Kritična infrastruktura v pametnem mestu: med sektorji, državo in občinami". V svoji predstavitvi je posebej opozoril na pomen zavedanja o varnostnih izzivih, ki jih prinaša nekritičen razvoj pametnih rešitev, še posebej, če se v fazi razvoja pozabi na varnostno komponento. V dobi digitalizacije in informacijske družbe ter vse večje odvisnosti delovanja pametnih rešitev od informacijsko-komunikacijske tehnologije, so kibernetska tveganja za prekinitev neprekinjenosti delovanja kritične infrastrukture in s tem pametnih rešitev, tako velika, da nikakor ne smemo zanemarjati njihovega pomena. Izredno pomembno je, da se temu prilagodi celoten sistem, ki ga tvori država, upravljavci kritične infrastrukture in seveda mesta, ki v največji meri upravljajo s pametno infrastrukturo v lokalnih okoljih.

 • Pametna mesta 3

  naprej

 • Pametna mesta 5

  nazaj

  naprej

 • Pametna mesta 4

  nazaj

  naprej

 • Pametna mesta 2

  nazaj

  naprej

 • Pametna mesta 6

  nazaj

  naprej

 • Pametna mesta 1

  nazaj