Aktivno mednarodno sodelovanje Instituta za korporativne varnostne študije - podpis sodelovanja z RIEAS

12. januar 2012

Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana je sklenil sporazum o znanstveno-raziskovalnem sodelovanju z Research Institut for European and American Studies (RIEAS) iz Grčije. Podpisan sporazum še poglablja prepoznavnost Instituta za korporativne varnostne študije v mednarodnem okolju. Kompleksnim grožnjam se lahko uspešno zoperstavljamo samo z učinkovitim mednarodnim sodelovanjem. S tega stališča je podpis omenjenega sporazuma izredno pomemben in bo še utrdil sodelovanje med obema raziskovalnima inštitucijama.

http://www.rieas.gr/