AKOS gostil člane Slovenskega združenja korporativne varnost

12. september 2019

Novice za člane SKZV

Tokratno srečanja članov Slovenskega združenja korporativne varnosti je gostila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), sicer tudi novi korporacijski član združenja. Vsebina srečanja je bila namenjena predstavitvi prihajajočega 5G omrežja in varnostnih zahtev le tega.

AKOS je neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radio frekvenčni spekter, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji.

AKOS

V uvodu nas je nagovoril predsednik združenja dr. Denis Čaleta ter predal besedo gostiteljem. V njihovem imenu nam je dobrodošlico zaželela direktorica mag. Tanja Muha. V kratkem nam je predstavila vlogo agencije, ter poudarila pomen takih strokovnih srečanj, na katerih so možne izmenjave različnih izkušenj iz obravnavanega področja.

Vsebinski del je predstavila ga. Katja Kmet Vrčko, sicer vodja Sektorja za nadzor operaterjev. Predstavitev je obsegala naslednja področja: Zakonske obveznosti operaterjev, pridobivanje podatkov o incidentih in kakšen je njihov namen, zaznani incidenti varnosti in celovitosti doma in EU, Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah (EECC). Zadnji del predstavitve je bil namenjen varnosti v 5G omrežjih, ki je ponudila lepo iztočnico za kasnejšo izmenjavo mnenj članov združenja.

V zaključku se je dr. Denis Čaleta, zahvalil gostiteljem za gostoljubnost s predajo plakete združenja. Srečanje smo zaključili ob izvrstni pogostitvi v prijetnem klepetu in izmenjavi izkušenj z obravnavanega področja.

 • AKOS 1

  naprej

 • AKOS 2

  nazaj

  naprej

 • AKOS 3

  nazaj

  naprej

 • AKOS 4

  nazaj

  naprej

 • AKOS 5

  nazaj

  naprej

 • AKOS 6

  nazaj

  naprej

 • AKOS 7

  nazaj

  naprej

 • AKOS 8

  nazaj

  naprej

 • AKOS 9

  nazaj

  naprej

 • AKOS 10

  nazaj

  naprej

 • AKOS 11

  nazaj

  naprej

 • AKOS 12

  nazaj