Člani Slovenskega združenja korporativne varnosti v novoletnem vzdušju zaključili leto 2012

17. december 2012

Novice za člane SKZV

Člani Slovenskega združenja korporativne varnosti so se 11. decembra 2012 srečali v prijetnem vzdušju praznično okrašene Ljubljane. Tokratno srečanje je potekalo na ladjici s katero smo se popeljali po Ljubljanici in si okrašeno glavno mesto ogledali s popolnoma druge perspektive. Seveda je bila to priložnost za svečane besede predsednika združenja dr. Čalete, ki je posebej poudaril aktivno vlogo Slovenskega združenja korporativne varnosti v procesih uveljavljanja korporativne varnosti, kot pomembnega in neločljivega procesa v vseh organizacijskih sredinah. Na to dejstvo kaže tudi velika rast članstva, ki se iz leto v leto povečuje tako na področju rednih članov kakor še posebej korporativnih članov, kjer v združenje vstopajo najpomembnejše organizacije in podjetja v Sloveniji. Poseben slavnostni poudarek je bil namenjen akreditaciji magistrskega programa "managementa korporativne varnosti", ki bo pomenil neprecenljiv korak v smeri še večje prepoznavnosti in dvigu strokovne utemeljenosti korporativne varnosti. Nekaj besed je bilo namenjeno tudi izidu nove številke revije "Korporativna varnost", ki prinaša obilico intervjujev in strokovnih prisevkov. Ob tej priložnosti se je še posebej zahvalil članom, ki so bili v letošnjem letu še posebej aktivni pri uveljavljanju osnovnega poslanstva združenja, ki se odraža skozi dva temeljna izreka "Ustvarjamo, vezi, ki bogatijo in tako gradimo pot do uspeha" in "Ab uno disce omnes" (po enem spoznaj vse).

V nadaljevanju so si članice in člani, ob obilici dobre hrane in pijače, v prijetnem vzdušju zaželeli usešno in upehov polno leto 2013.

 • Nl1

  naprej

 • Nl2

  nazaj

  naprej

 • Nl3

  nazaj

  naprej

 • Nl4

  nazaj

  naprej

 • Nl5

  nazaj

  naprej

 • Nl6

  nazaj

  naprej

 • Nl7

  nazaj

  naprej

 • Nl8

  nazaj

  naprej

 • Nl9

  nazaj

  naprej

 • Nl10

  nazaj

  naprej

 • Nl11

  nazaj