Člani Slovenskega združenja korporativne varnosti na predstavitvi magistrskega programa "Management korporativne varnosti"

04. september 2014

Novice za člane SKZV

Člani Slovenskega združenja korporativne varnosti so se odzvali povabilu in svoje redno mesečno srečanje izvedli v obliki udeležbe na predstavitvi magistrskega programa "Managementa korporativne varnosti", ki ga bo izvajala Fakulteta za podjetništvo-GEA College. Na omenjeni izobraževalni instituciji je potekala interaktivna predstavitev vsebin programa s posebnim poudarkom na implemetaciji pridobljenih novih znanj in njihovi uporabnosti v dinamičnem varnostnem okolju. V uvodu je vse udeležence pozdravil direktor dr. Draško Veselinovič. Različni gostje so vsak s svoje perspektive udeležencem srečanja predstavili izkušnje in dobre prakse ter jih seznanili s trenutnimi varnostnimi izzivi. Le ti so zelo tesno povezani s potrebo o pridobivanju znanj, ki jih bo omogočil omenjeni magistrski program. Dr. Denis Čaleta je poudaril, da je akreditacija omenjenega podiplomskega programa ključna za graditev profesije korporativne varnosti in dvigovanje njene vloge v širši družbi. G. Andrej Podvršič se je udeležencem oglasil iz Ženeve preko video-konference in jim predstavil izzive pred katere je postavljen korporativni varnostni manager v multinacionalni korporaciji. Dr. Iztok Podbregar je kot član uprave Aerodroma Ljubljana, ki je med drugim odgovoren tudi za področje varnosti, predstavil izzive, katere ima korporativna varnost v podjetju povezano s kritično infrastrukturo. Mag. Miran Vršec je v svoji prestavitvi predstavil neposredni primer iz prakse, kjer lahko s sistemskim pristopom pri obvladovanju varnostnih tveganj znatno racionaliziraš porabo virov. Na koncu je Dr. Jaka Vadnjal, Dekan GEA College podrobno predstavil program in odgovoril na vsa vprašanja.

Udeleženci so nadaljevali razpravo ob prijetnem vzdušju kratke pogostitve.

 • DSC 1165

  naprej

 • DSC 1167

  nazaj

  naprej

 • DSC 1168

  nazaj

  naprej

 • DSC 1169

  nazaj

  naprej

 • DSC 1171

  nazaj

  naprej

 • DSC 1172

  nazaj

  naprej

 • DSC 1173

  nazaj

  naprej

 • DSC 1177

  nazaj

  naprej

 • DSC 1180

  nazaj

  naprej

 • DSC 1182

  nazaj

  naprej

 • DSC 1184

  nazaj