Člani Slovenskega združenja korporativne varnosti na obisku v Vojaški zdravstveni enoti Slovenske vojske

11. oktober 2012

Novice za člane SKZV

Člani Združenja korporativne varnosti smo se 09. oktobra 2012 udeležili rednega oktoberskega srečanja. Tokrat nas je v svoji sredini gostil naš član podpolkovnik Jože Grozde, poveljnik Vojaške zdravstvene ente. V svoji predstavitvi nam je skupaj s kolegicami in kolegi v podrobnosti predstavil delovanje Vojaške zdravstvene enote, njenih zmogljivosti in predvsem naporov, ki jih izvajajo za večjo povezljivost z javnim sistemom zdravstva. V tem okviru je bila za nas posebej pomembna predstavitev zaključkov nedavno zaključene nacionalne vaje, na kateri so preverjali zmogljivosti oskrbe večjega števila ponesrečencev ob kriznih dogodkih, ki se lahko pripetijo praktično vsak dan. Nedavna nesreča balona na Ljubljanskem Barju je strokovno in laično javnost ponovno postavila pred resne dileme, kako ob večjem številu ponesrečencev, še posebno če gre za podoben tip poškodb, le te ustrezno oskrbeti ob pomanjkanju zdravstvenih zmogljivosti in kadra v Republiki Sloveniji. Ob tem dejstvu je uporaba zmogljivosti Vojaške zdravstvene enote tudi v sistemu javnega zdravstva še kako pomemben korak k racionalizaciji in predvsem boljši učinkovitosti. Omenjeni obisk je vsem članom in članicam Slovenskega združenja korporativne varnosti omogočil podroben vpogled v ozadje delovanja vojaškega zdravstva in predvsem zmogljivosti, ki so jih razvili tako za uporabo v okviru Republike Slovenije kakor tudi v zavezništvu.

V zahvalo je predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti kolegu Grozdetu je predal posebno plaketo z vgraviranim simbolom združenja in gesli Slovenskega združenja korporativne varnosti »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!« in »Ab uno disce omnes (po enem spoznaj vse)«. Na koncu se je posebej zahvalil tudi ostalim predstavnikom Vojaške zdravstvene enote, ki so se potrudili in nam omogočili obisk v nihovi sredini. Kratko svečanost smo izkoristili tudi za sprejem dveh novih članov in sicer g. Alojza Cestnika, ki predstavlja Univerzitetni klinični center Ljubljana kot novega korporativnega člana Slovenskega združenja korporativne varnosti in kolego Aljošo Kandžiča, kot že dolši čas osrednjo administrativno moč našega združenja.

Ob sproščeni razpravi smo se razšli v pričakovanju našega naslednjega srečanja, ki bo v mesecu novembru v Krki d.d.

 • New image

  naprej

 • New image1

  nazaj

  naprej

 • New image3

  nazaj

  naprej

 • New image6

  nazaj

  naprej

 • New image8

  nazaj

  naprej

 • New image9

  nazaj

  naprej

 • New image12

  nazaj

  naprej

 • New image13

  nazaj

  naprej

 • New image14

  nazaj

  naprej

 • New image16

  nazaj