Člani Slovenskega združenja korporativne varnosti na obisku v podjetju GEN energija

12. junij 2019

Novice za člane SKZV

Tokratno srečanja članov Slovenskega združenja korporativne varnosti je gostilo podjetje GEN energija. Glavna tematika srečanja je bila predstavitev izkušenj, ki jih imajo kolegi v skupini GEN na področju upravljanja tveganj v elektro-energetskem sistemu. Skupina GEN je sicer vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Električno energijo proizvajajo iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov energije - jedrske energije, vodne energije in sončne energije.

V uvodu nas je nagovoril predsednik združenja dr. Denis Čaleta. Izpostavil pomen podjetij, ki so nosilci kritične infrastrukture ter obvladovanje tveganj, ki so povezana s tem področjem. Nato je predal besedo gostitelju srečanja g. Alešu Buršiču, vodji službe kakovosti. Le ta nam je v kratkem predavanju predstavil delovanje skupine GEN in tveganja s katerimi se srečuje ta pomembna institucija. Poseben poudarek je bil na izzivih, ki jih prinaša področje kibernetske varnosti.

V nadaljevanju smo si lahko ogledali center vodenja. V zelo slikoviti predstavitvi so nam prikazali kako poteka pretakanje električne energije od proizvajalca do velikih odjemnikov. V zadnjem delu vodenega ogleda podjetja smo si lahko ogledali zelo zanimiv interaktivni multimedijski center - Svet energije, ki ponuja poglobljeno potovanje v svet energije in energetike.

V zaključku se je dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost, zahvalil gostiteljem za gostoljubnost s predajo plakete združenja in priložnostnih daril. Posebej je bilo izpostavljeno, da so priložnosti za neposredno izmenjavo dobre prakse in izkušenj redka priložnost, ki jo v okviru Slovenskega združenja za korporativno varnost še posebej skrbno negujemo. Srečanje smo zaključili ob izvrstni pogostitvi v prijetnem klepetu in izmenjavi izkušenj s tega področja.

 • DSC 1548

  naprej

 • DSC 1552

  nazaj

  naprej

 • DSC 1555

  nazaj

  naprej

 • DSC 1562

  nazaj

  naprej

 • DSC 1567

  nazaj

  naprej

 • DSC 1571

  nazaj

  naprej

 • DSC 1577

  nazaj

  naprej

 • DSC 1581

  nazaj

  naprej

 • DSC 1588

  nazaj

  naprej

 • DSC 1600

  nazaj

  naprej

 • DSC 1607

  nazaj

  naprej

 • DSC 1611

  nazaj

  naprej

 • DSC 1615

  nazaj

  naprej

 • DSC 1617

  nazaj