Člane Slovenskega združenja korporativne varnosti gostil Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

08. marec 2023

Novice za člane SKZV+

Marčevsko srečanje članov Slovenskega združenja korporativne varnosti je gostil Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, ki je tudi član omenjenega združenja.

Tematika tokratnega srečanja je bila posvečena procesu digitalizacije in poslovanja, dotaknili pa so se tudi informacijske varnosti in pa varovanja osebnih podatkov v okviru Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada.

Srečanje je otvoril predsednik združenja dr. Denis Čaleta z uvodnim nagovorom, nato pa je predal besedo direktorici ge. Ireni Španinger, ki je pozdravila člane in na kratko opisala delovanje Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada. Potem je besedo predala g. Marku Lackoviću.

G. Marko je najprej predstavil njihove cilje na področju digitalizacije, in sicer da želijo sistematično povezati ključne procese, avtomatizirati poslovanje ter iti na brezpapirno poslovanje, želijo imeti analitičnost in preglednost nad celotnim poslovanjem, dvig kakovosti storitev in kot najpomembnejše ustrezno informacijsko varnost.

Predstavil je tudi izzive in omejitve s katerimi se srečujejo na poti do zastavljenih ciljev (kot so finančna sredstva, pomankanje IT kadra, ustrezna IT infrastruktura, izobraženost zaposlenih, itd).

Članom je predstavil tudi katerih smernic se držijo na področju informacijske varnosti (uporaba požarnega zidu, ločen SSID za lokalno mrežo in za goste, Telekom OCKV, xDR zaščita končnih postaj, ustrezna revizijska sled, izobraževanje zaposlenih in kot zadnje in najbolj pomembno varnostni testi.

G. Marko je predstavil tudi rezultate phishing testa, ki so ga opravili.

Na koncu pa je povedal njihove izzive, ki jih imajo planirane za leto 2023. Želijo implemetnirati nov dokumentni sistem, dokončati spletno stran, spremeniti oz. dopolniti stanovanjski zakon, uvesti ticketing sistem ter najti nove izzive za leto 2024.

Na to so na vrsto prišla tudi vprašanja naših članov na katera sta tako g. Marko kot tudi ga. Irena z veseljem odgovorila.

Po zanimivih predavanjih se je predsednik združenja dr. Denis Čaleta zahvalil za izvrstno organiziran dogodek in organizatorjem predal plaketo Slovenskega združenja korporativne varnosti.

Srečanje so zaključili ob sproščenem in prijetnem klepetu, kavici ter odlični pogostitvi.

 • 20230307 175117

  naprej

 • 20230307 175118

  nazaj

  naprej

 • 20230307 175125

  nazaj

  naprej

 • 20230307 165319

  nazaj

  naprej

 • 20230307 163608

  nazaj

  naprej

 • 20230307 164135

  nazaj