Varovanje ključnih informacij organizacije

Ključne informacije podjetij danes predstavljajo visoko vrednost in konkurenčno prednost pri delovanju na zahtevnem globalnem tržišču.

Seveda pa je potrebno v organizacijah za zagotovitev učinkovitega sistema varovanja ključnih informacij izvesti ustrezne sistemske ukrepe. Kljub hitremu tehnološkemu razvoju človek ostaja tisti segment, ki ima v procesu obvladovanja varnostnih tveganj ključno vlogo. V večini primerov še vedno tudi predstavlja najšibkejši člen v celovitem sistemskem zagotavljanju varnosti. Odtekanje ključnih poslovnih informacij in poslovnih tajnosti ter s tem povezani socialni inženiring, malomarnost, nizka organizacijska in varnostna kultura, neizobraženost in namerno izvajanje protizakonitih aktivnosti so tisti dejavniki, ki silijo podjetja k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov korporacijske varnosti povezane z učinkovitim varovanjem ključnih informacij podjetja.