17. 06. 2011

Strokovni posvet z naslovom "Terorizem in družba 10 let po terorističnih napadih na ZDA - kako uspešni smo pri njegovem preprečevanju?«

Spoštovani vljudno vas vabimo, da se udeležite nacionalnega posveta z naslovom »Terorizem in družba 10 let po terorističnih napadih na ZDA – kako uspešni smo pri njegovem preprečevanju?«. Dogodek se bo izvedel v petek 09. septembra 2011 ob 09,30 uri v konferenčni dvorani Državnega sveta. Dogodek bo izveden v soorganizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije in Državnega sveta Republike Slovenije. Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno svoj prihod potrditi na elektronski naslov: info@ics-institut.si

Organizatorja dogodka


Program dogodka

09:00 - 09:30

Prihod in registracija udeležencev
09:30 - 10:00

OTVORITEV NACIONALNEGA POSVETA POSVETA

Uvodni nagovori:

- doc. dr. Denis Čaleta - Predsednik organizacijskega odbora

- mag. Blaž Kavčič – Predsednik Državnega sveta

- g. Miran Potrč – Podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije

10:30 - 10:40

Vabljeno predavanje: Ocena uspešnosti procesov zoperstavljanja terorizmu v mednarodnem okolju 10. let po terorističnih napadih na ZDA

– doc. dr. Denis Čaleta – Institut za korporativne varnostne študije
10:40 - 11:20

Vabljeno predavanje: Varstvo temeljnih človekovih pravic v vojni zoper terorizem

- doc. dr. Jernej Letnar Černič – Fakulteta za državne in evropske študije
11:20 - 12:00

Vabljeno predavanje: Ekonomske posledice »vojne proti terorizmu« in njen vpliv na mednarodno gospodarsko okolje

- izr. prof. dr. Jaka VADNJAL - Fakulteta za podjetništvo-GEA College

12:00 - 12:25Odmor

12:25 - 13:05

Vabljeno predavanje: Razvoj informacijske družbe in grožnje terorizma

– doc. dr. Uroš Svete, Fakulteta za družbene vede

13:05 - 13:45

Vabljeno predavanje: Pogled iz perspektive »vojn proti terorizmu« v Iraku in Afganistanu ter posledice za svet in Slovenijo

– g. Boštjan Videmšek, dopisnik časopisne hiše Delo

13:45 - 14:00

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

Namen posveta

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena 10. obletnici terorističnih napadov na ZDA, ki so sprožili t.i. vojno proti terorizmu, katera je v globalnem varnostnem okolju povzročila velike spremembe. Ob tem prelomnem dogodku se nam postavlja cela vrsta dilem na katere ne najdemo odgovora in sicer ali smo sedaj res bolj varni pred grožnjami terorizma, kot smo bili pred desetletjem, kakšne vplive je imela vojna proti terorizmu na procese varovanja človekovih pravic, smo se sploh dotaknili osnovnih problemov, ki potencirajo terorizem, kako bosta vplivali vojni v Iraku in Afganistanu na razvoj globalnega varnostnega okolja v prihodnosti. Nedavni teroristični napadi na Norveškem so pokazali, da je Evropa vedno bolj obremenjena tudi z drugimi vrstami terorizma, ki ga še potencira globalna ekonomska kriza, kriza vrednot in identitete. Slovenija je del te mednarodne skupnosti, zato grožnjam povezanih s terorizmom ne moremo ubežati. Temu problemu je potrebno posvetiti zadostno mero pozornosti in ga obravnavati s primerne distance. Državni svet v osnovnem poslanstvu predstavlja stičišče idej in interesov različnih družbenih skupin v Republiki Sloveniji. To mu daje tudi mesto, kjer je potrebno odpirati najbolj pereča družbena vprašanja.

Pričakujemo, da se bo dodana vrednost nacionalnega posveta, poleg vsega, izrazila ravno skozi razpravo, ki jo boste obogatili s svojimi izkušnjami, dilemami in vprašanji.