24. 04. 2012

Strokovni posvet z naslovom »Korporativna varnost – predpogoj za uspešno delovanje gospodarstva«

Spoštovani vljudno vas vabimo, da se udeležite nacionalnega posveta z naslovom »Korporativna varnost – predpogoj za uspešno delovanje gospodarstva«. Dogodek se bo izvedel v torek 24. aprila 2012 ob 09,00 uri v konferenčni dvorani Državnega sveta. Dogodek bo izveden v soorganizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije in Državnega sveta Republike Slovenije. Na začetku uradnega dela posveta se bo izvedla krajša slovesnost z uradnim sprejemom novih članov v Slovensko združenje korporativne varnosti.

Program

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:30

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodna nagovora:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora in predsednik SE European Corporate Security Association (SECSA) (potrjen)

- mag. Blaž KAVČIČ, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije (potrjen)

- mag. Miran VRŠEC – direktor Instituta za korporativne varnostne študije, Ljubljana (potrjen)

09:30 - 10:05

Predavanje: Obvladovanje tveganj v strateškem poslovnem okolju - vloga korporativne varnosti - doc. dr. Denis Čaleta - predsednik SE European Corporate Security Association (SECSA) (potrjen)
10:05 - 10:25

Odmor

10:25 - 11:00

Predavanje: Družbena odgovornost delovanja gospodarskih organizacij – vidik korporativne varnosti

- izr. prof. dr. Jaka VADNJAL – Fakulteta za podjetništvo/GEA College (potrjen)
11:00 - 11:35

Predavanje: Finančni vidiki obvladovanja tveganj in vloga korporativne varnosti

- doc. dr. Boštjan AVER – Fakulteta za podjetništvo/GEA College (potrjen)

11:35 - 12:20

Predavanje: Izobraževanje kot dodana vrednost višji stopnji zavedanja strateškega managementa o pomenu varnostnega okolja

mag. Miran VRŠEC, direktor ICS-Ljubljana (potrjen)

12:20 - 12:30

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

Obvezen prihod 15 minut pred dogodkom zaradi vstopnih in registracijskih postopkov v zgradbi Državnega zbora.

Vsebina in namen strokovnega posveta

Nacionalni posvet bo prvenstveno namenjen dvigovanju družbenega zavedanja o pomenu obvladovanja varnostnih tveganj v slovenskem gospodarstvu.

Dogodek predstavlja tematsko strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem gospodarskem okolju. V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju. Ta stopnja zavedanja je v slovenskem gospodarskem okolju na žalost še vedno zelo nizka.

Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje tveganj in s tem učinkovitejše delovanje gospodarskih subjektov.

Skozi celotni proces posveta bo glavni poudarek namenjen prikazu primerov dobre prakse in rešitev, ki temeljijo na sistematičnem raziskovanju modernega poslovnega okolja. Rešitve bodo usmerjene predvsem v področje sistemskih ukrepov, ki so nujni in jih mora organizacija izvesti za učinkovito obvladovanje tveganj, ki jih lahko za njeno delovanje predstavlja zanemarjanje učinkovitega obvladovanja tveganj.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen predstavnikom gospodarstva in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.