23. 02. 2021

Okrogla miza s predsedniki regijskih združenj včlanjenih v SEECSA (South-Estern Europe Corporate Security Association)

Voden pogovor z eminentnimi gosti bo preko spletne platforme vodil dr. Denis Čaleta, predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije in predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti. Dogodek je brezplačen.

Namen dogodka

Dogodek bo namenjen pogovoru z vsemi predsedniki asociacij, ki so združene v regijski asociaciji SE Europe Corporate Security Assocciation (SEESCA). V zadnjem turbulentnem obdobju, ki ga je prinesla zdravstvena kriza povezana z epidemijo COVID-19 in drugi pomembni varnostni izzivi predstavljajo več kot dovolj dobre osnove za pogovor in izmenjavo izkušenj v širšem regijskem prostoru.

Vsebina spletne okrogle mize

Glavne teme pogovora bodo vezane na naslednja področja:

  • Izkušnje korporativne varnosti pri soočanju z epidemijo COVID-19;
  • Izkušnje in aktivnosti na področju zagotavljanja kibernetske varnosti v posamezni državi;
  • Ali smo v sistemu korporativne varnosti dovolj pripravljeni na naravne nesreče? Poseben poudarek bo namenjen izkušnjam iz nedavnih potresov v Zagrebu in Petrinji;
  • Kako predsedniki asociacij vidijo delovanje regionalne asociacije SEECSA v prihodnjem obdobju?

Udeleženci okrogle mize

Udeleženci okrogle mize bodo predsedniki regijskih združenj, sam dogodek pa bo hkrati vsebinsko povezoval izr. prof. dr. Denis Čaleta.

  • prof. dr. Dragan Trivan – predsednik Srbske asociacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB)
  • g. Alen Delić – podpredsednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS)
  • prof. dr. Atanas Kozarev – predsednik Makedonske asociacije menadžera korporativne bezbednosti
  • izr. prof. dr. Denis Čaleta – predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti

South-Estern Europe Corporate Security Association (SEESCA)

Termin in lokacija dogodka

Termin: 23. februar 2021 od 13:00 do 14:30 ure

Udeleženci bodo lahko razpravo spremljali preko spletne platforme.