18. 02. 2011

Problematika varovanja v trgovskih centrih – dileme, izzivi in rešitve

Srečanje je namenjeno spoznavanju tekoče problematike na področju celovitega obvladovanja varnostne problematike v dejavnosti trgovine, neposrednega fizičnega in tehničnega varovanja prodajnega blaga in načinih zmanjševanja inventurnih primanjkljajev, katerih vzrok izhaja in kaznivih ravnanj in dejanj.

Uvodna beseda

Spoštovani,

obveščamo vas, da se bo strokovni posvet z naslovom »Problematika varovanja v trgovskih centrih – dileme, izzivi in rešitve«, pričel v petek 18. februarja 2011 ob 09,00 uri v konferenčni dvorani M hotela v Ljubljani.

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena spoznavanju tekoče problematike na področju celovitega obvladovanja varnostne problematike v dejavnosti trgovine, neposrednega fizičnega in tehničnega varovanja prodajnega blaga in načinih zmanjševanja inventurnih primanjkljajev, katerih vzrok izhaja in kaznivih ravnanj in dejanj. Nesistemski pristop k obvladovanju varnostne problematike v dejavnosti trgovine in neposrednih prodajnih okoljih se negativno izkazuje skozi povečevanje inventurnih primanjkljajev, ki direktno negativno vplivajo na poslovni rezultat podjetja posredno pa tudi na dobro ime konkretnega trgovskega podjetja.

Menimo, da vam bo strokovni posvet ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področja varovanja prodajnega blaga.

Cilj strokovnega posveta je predstaviti celovit pristop k obvladovanju tveganj v prodajnih okoljih in na ta način nakazati rešitve, ki jih bodo udeleženci posveta lahko takoj prenesli v prakso. S tem bodo lahko takoj začeli vzpostavljati učinkovitejši sistem obvladovanja tveganj in varovanja prodajnega blaga, ki bo neposredno vplival na zmanjšanje inventurnih primanjkljajev in izboljšal poslovni rezultat podjetja.

Pričakujemo, da se bo dodana vrednost posveta, poleg vsega, izrazila ravno skozi razpravo, ki jo boste obogatili s svojimi izkušnjami, dilemami in vprašanji.

Posvet bomo zaključili z manjšo pogostitvijo.

Veselimo se srečanja z vami!

mag. Miran Vršec doc. dr. - direktor ICS

Denis Čaleta, ICS - Predsednik organizacijskega odbora

Program

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:15

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodni nagovori:

- doc. dr. Denis Čaleta – predsednik organizacijskega odbora

- mag. Miran Vršec – direktor ICS

09:15 - 10:15

Predavanje: Celovit pristop k varovanju prodajnega blaga in obvladovanju tveganj v dejavnosti trgovine

- mag. Miran VRŠEC - Direktor ICS

10:15 - 10:35

Odmor za kavo

10:35 - 11:20

Predavanje: Kazenska odgovornost storilcev kaznivih dejanj in aktualni podatki o kriminaliteti na področju varovanja prodajnega blaga

- mag. Peter KOTAR

11:20 - 12:05

Predavanje: Sistemi tehničnega varovanja pri celovitem obvladovanju tveganj v prodajnem procesu

- g. Janko IGLIČ, BA

12:05 - 12:45

Odmor za kavo in prigrizek

12:45 - 13:30

Predavanje: Študija primera - Sistem varovanja prodajnega blaga v trgovski družbi

- g. Anže KOGOVŠEK

13:30 - 13:45

Zaključek posveta

doc.dr. Denis Čaleta – predsednik organizacijskega odbora

Pokrovitelji

Lokacija

Lokacija

Konferenčna dvorana hotela M

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane hotela M si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/default.asp?mID=sl&pID=seminarji

Komu je konferenca namenjena

Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo ter s tem povezanimi problemi zagotavljanja korporativne varnosti, obvladovanja varnostnih tveganj ter izvajanja nadzora nad temi procesi.

V tem okviru so toplo vabljeni:

  • varnostni managerji,
  • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
  • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
  • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
  • lastniki in člani nadzornih odborov,
  • vsi, ki se ukvarjajo s procesi trgovske dejavnosti,
  • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
  • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
  • predstavniki zavarovalniškega področja,
  • druga zainteresirana javnost.