14. 05. 2013

Nacionalni strokovni posvet z naslovom »Računalniška kriminaliteta in kibernetska tveganja - informacijska varnost podjetij«

Dogodek bo potekal v organizaciji Instituta za korporativne varnostne študije, Slovenskega združenja korporativne varnosti in SE Europe Corporate Security Associoation. Nacionalni posvet bo prvenstveno namenjen dvigovanju družbenega zavedanja o pomenu obvladovanja informacijskih tveganj v slovenskem gospodarstvu. Zadnji primeri vdorov v informacijske sisteme slovenskih podjetij in prikrite finančne transakcije kažejo na porast primerov računalniškega kriminala z namenom nepooblaščenega in protipravnega pridobivanja finančnih sredstev.

Organizatorji

Program

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:30

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodni nagovori:

- dr. Denis Čaleta - predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti (potrjen)

- g. Dušan Florjančič, vodja Sektorja za gospodarsko kriminaliteto, Policija (potrjen)

- g. Tadej Hren - predstavnik SI CERT (potrjen)

09:30 - 10:05

Vabljeno predavanje: Obvladovanje tveganj v strateškem poslovnem okolju - vloga informacijske varnosti

- doc. ddr. Robert Brumnik - ICS Center za informacijsko varnost (ICS CIS) (potrjen)

10:05 - 10:35

Vabljeno predavanje: Preiskovalni vidik zlorab elektronskega bančništva

- ga. Lidija Obreza - višja kriminalistična inšpektorica, Oddelek za finančno kriminaliteto in pranje denarja, Uprava kriminalistične policije (potrjena)

10:35 - 11:05Odmor za kavo
11:05 - 11:35

Vabljeno predavanje: "Koliko so pa vaši podatki vredni?"

- g. Tadej Hren - predstavnik SI CERT (potrjen)

11:35 - 12:10

Vabljeno predavanje: Informacijska varnost v bančnih sistemih

- g Mladen Terčelj, PRIS, CISM in CIS-A (dolgoletni sodelavec v NLB) (potrjen)

12:10 - 12:45

Vabljeno predavanje: Informacijske tehnologije z vidika zasebnosti in varnosti (socialna omrežja, računalništvo v oblaku, inteligentni nadzorni sistemi)

- mag. Marko Potokar, predstavnik Urada informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije (potrjen)

12:45 - 12:50

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana M hotela

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana-Šiška

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane M hotela si lahko ogledate na sledeči povezavi: https://www.m-hotel.si/lokacija

Namen nacionalnega posveta

Nacionalni posvet bo prvenstveno namenjen dvigovanju družbenega zavedanja o pomenu obvladovanja informacijskih tveganj v slovenskem gospodarstvu. Zadnji primeri vdorov v informacijske sisteme slovenskih podjetij in prikrite finančne transakcije kažejo na porast primerov računalniškega kriminala z namenom nepooblaščenega in protipravnega pridobivanja finančnih sredstev.

Dogodek predstavlja tematsko strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problematiko upravljanja informacijskih varnostnih tveganj v sodobnem gospodarskem okolju. V sodobni družbi tveganj in groženj je informacijska varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop ter izvedeni praktični postopki zagotavljanja informacijske varnosti v gospodarskih družbah in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinašajo koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavljajo nemoteno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju.

Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vrsto segmentov ter področij, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje informacijskih tveganj in s tem učinkovitejše delovanje gospodarskih in javnih subjektov.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen predstavnikom gospodarstva in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.