16. 11. 2011

Nacionalni strokovni posvet z naslovom »Obvladovanje ključnih informacij v organizacijah – arhiviranje in uničevanje dokumentarnega gradiva«

Dogodek bo potekal v organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije. Generalni pokrovitelj dogodka je korporacija Reisswolf Slovenija. Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena problematiki obvladovanja ključnih informacij v organizacijah javnega in zasebnega okolja. Poseben poudarek bo namenjen sistemskemu in celovitemu pristopu varovanja tajnosti, poslovnih skrivnosti ter osebnih podatkov kateri so nujni za nemoteno varno in pravno ustrezno delovanje organizacij. Problematika bo obravnavana z različnih zornih kotov s poudarkom na dobrih praksah, katerih prikaz bo usmerjen v učinkovite rešitve na področju arhiviranja in uničevanja dokumentacije in drugih medijev, ki vsebujejo občutljive podatke.

Program

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:20

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodni nagovori:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

- mag. Miran VRŠEC – direktor ICS

- mag. Milan Tarman - direktor Urada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

09:20 - 10:05

Vabljeno predavanje: Sistemski vidiki obvladovanja ključnih podatkov – predpogoj za uspešno delovanje organizacije

- doc. dr. Denis Čaleta – sodni izvedenec in cenilec za področje varovanja podatkov - ICS
10:05 - 10:25

Odmor za kavo

10:25 - 11:10

Vabljeno predavanje: Obvladovanje tveganj povezanih z varovanjem osebnih podatkov – najpogostejše kršitve

mag. Andrej Tomšič – namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije
11:10 - 11:55

Vabljeno predavanje: Varovanje tajnih podatkov – procesi na področju arhiviranja in uničevanja

mag. Damjan Razinger – Urad Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

11:55 - 12:25

Odmor za kavo

12:25 - 13:10

Vabljeno predavanje: Zahteve in dileme na področju obvladovanja arhivskega gradiva organizacije

- ga. Aleksandra Mrdavšič – Arhiv Republike Slovenije

13:10 - 13:55

Vabljeno predavanje: Predstavitev učinkovitih rešitev na področju arhiviranja in uničevanja dokumentarnega gradiva

- g. Rok Novak – direktor Reisswolf Slovenija

13:55 - 14:05

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Pokrovitelji

Nenehen razvoj obdelave podatkov in rast obsega občutljivih podatkov je ustvarila potrebo po ponudniku storitev, ki zagotavlja varno uničevanje podatkovnih nosilcev. Na teh osnovah je bilo leta 1985 v Hamburgu, Nemčija, ustanovljeno podjetje REISSWOLF. Pobuda je bila zadetek v polno, ker je bila storitev umeščena med podjetja, javne inštitucije in posameznike. Zelo hitro so namreč postale glasne zahteve po tovrstnih storitvah, temelječih na sodobnih varnostnih standardih. REISSWOLF je te zahteve vzel zelo resno in v sodelovanju z osmimi podjetji iz celotne Nemčije leta 1989 ustanovil REISSWOLF Deutschland GmbH. Mreža podjetij v Nemčiji danes obsega 17 podjetij, katerih temeljno vodilo je varna storitev in učinkovita logistika.

Zahvaljujoč mednarodni ekspanziji mnogih podjetij – pa ne samo zaradi tega – ponuja danes REISSWOLF International AG preko sistema franšize svoje storitve v 19 deželah preko 49 podjetij. Zaradi fleksibilnosti in dinamike je REISSWOLF danes vodilno podjetje na področju tovrstnih storitev. http://www.reisswolf.si/o-podjetju/

Lokacija

Lokacija

Konferenčna dvorana hotela M

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane hotela M si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/default.asp?mID=sl&pID=seminarji

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti informacij in podatkov.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov varovanja informacij in podatkov v javnem in zasebnem okolju,
 • varnostni managerji,
 • kadrovski delavci,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja z dokumentarnim gradivom,
 • upravljalci arhivskega gradiva,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.

Namen in vsebina nacionalnega posveta

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena problematiki obvladovanja ključnih informacij v organizacijah javnega in zasebnega okolja. Poseben poudarek bo namenjen sistemskemu in celovitemu pristopu varovanja tajnosti, poslovnih skrivnosti ter osebnih podatkov kateri so nujni za nemoteno varno in pravno ustrezno delovanje organizacij. Problematika bo obravnavana z različnih zornih kotov s poudarkom na dobrih praksah, katerih prikaz bo usmerjen v učinkovite rešitve na področju arhiviranja in uničevanja dokumentacije in drugih medijev, ki vsebujejo občutljive podatke.

Menimo, da vam bo nacionalni strokovni posvet ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področja obvladovanja ključnih informacij v organizacijah.

Namen nacionalnega strokovnega posveta je predstaviti celovit pristop k obvladovanju tveganj in pomen vloge posameznih mehanizmov v organizacijah, povezanih z ustreznim in učinkovitim obdelovanjem ključnih informacij. Proces obvladovanja tveganj povezanih s ključnimi informacijami bomo osvetlili z različnih zornih kotov posameznih področij delovanja tega celovitega sistema. Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vse segmente od nastajanja, obdelovanja pa vse do arhiviranja in uničevanja dokumentov in drugih medijev, ki vsebujejo ključne poslovne, osebne in druge organizacijske informacije ter podatke. Skozi celotni proces posveta bo glavni poudarek namenjen prikazu primerov dobre prakse in rešitev, ki bodo usmerjene predvsem v področje arhiviranja in uničevanja podatkov. Te rešitve in izkušnje vam bodo lahko bistveno olajšali reševanje težav, ki ste jim na področju obvladovanja informacij v vaših delovnih okoljih priča zaradi zakonskih, prostorskih, kadrovskih in drugih omejitev.