18. 09. 2012

Nacionalni strokovni posvet z naslovom »Novi trendi in izzivi na področju obvladovanja tveganj s pomočjo video-nadzornih sistemov«

Dogodek bo potekal v organizaciji Instituta za korporativne varnostne študije, Slovenskega združenja korporativne varnosti in SE Europe Corporate Security Associoation. Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena predstaviti pomena celovitega obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij in v tem okviru še posebej izpostavljeno vlogo video-nadzornih sistemov. Nove tehnologije in razvoj video-nadzornih sistemov omogoča, da ta segment v sistemu integralnega varnostnega sistema dobiva vedno pomembnejšo vlogo. Ob tem pa se pojavljajo tudi pomembne dileme na katere bodo cenjeni predavatelji opozili in podali določene rešitve.

Program

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:20

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodna nagovora:

- doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

- g. Sergej PIČULIN – predstavnik generalnega sponzorja

09:20 - 10:00

Vabljeno predavanje: Celovit pristop k obvladovanju varnostnih tveganj in vloga tehničnih sistemov varovanja - dileme in izzivi- Doc. dr. Denis ČALETA – predsednik Slovenskega zfruženja korporativne varnosti (potrjeno)
10:00 - 10:25Odmor za kavo
10:25 - 11:05

Vabljeno predavanje: Pomen upoštevanja celovitih varnostnih rešitev v procesu projektiranja novih ali obnovo starih objektov - vpliv na kasnejšo učinkovitost video-nadzornih sistemov

predstavnik Inženirske zbornice Slovenije (vabljen)

11:05 - 12:00

Vabljeno predavanje: Novi trendi in dobre prakse na področju videonadzornih IP kamer z integrirano video analitiko

- g. Christof KRAKA - predstavnik korporacije VidiCore KG (angleščina) (potrjeno)

12:00 - 12:30

Prigrizek in možnost neposrednega ogleda rešitev in dobre prakse na področju videonadzora

12:30-13:10

Vabljeno predavanje: Dileme učinkovitega videonadzora in varovanje zasebnosti

- mag. Marko POTOKAR - državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, Urad informacijskega pooblaščenca (potrjeno)

13:10 - 13:20

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Pokrovitelji

Lokacija

Konferenčna dvorana M hotela

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana-Šiška

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane M hotela si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/

Vsebina in namen strokovnega posveta

Nacionalni posvet je prvenstveno namenjen dvigovanju družbenega zavedanja o pomenu celovitega pristopa k obvladovanju tveganj.

Dogodek predstavlja tematsko strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja tveganj v sodobnem organizacijskem okolju, s posebnim poudarkom na strokovni javnosti, ki se neposredno ukvarja z načrtovanjem in uporabo tehničnih sistemov varovanja. V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Potrebno je zavedanje, da kljub neslutenemu napredku na področju novih tehnoloških rešitev, le te na področju zagotavljanja varnosti ne morejo v celoti nadomestiti človeškega potenciala.

Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vse segmente dilem in izzivov, ki se v procesu zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev pojavljajo na področju videonadzornih sistemov.

Proces bomo osvetlili z različnih zornih kotov in opozorili na nevarnosti, ki jih prinaša zanemarjanje potrebe po kontinuiranemu spremljanju dinamičnih sprememb v okolju delovanja.

Skozi celotni proces posveta bo glavni poudarek namenjen prikazu primerov dobre prakse in rešitev, ki temeljijo na sistematičnem raziskovanju tega kompleksnega področja. Te rešitve, izkušnje in dobra praksa vam bodo lahko bistveno olajšale reševanje težav v vaših organizacijskih okoljih povezano z uporabo in učinkovitim delovanjem videonadzornih sistemov.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.