09. 05. 2016

Nacionalni posvet: Varnostne implikacije uvajanja zakonskih rešitev na področju uporabe tobačnih izdelkov, alkohola in orožja – Gre za razkorak med realnostjo in teoretičnim pristopom?

Vabimo vas na brezplačni nacionalni posvet z okroglo mizo z naslovom »Varnostne implikacije uvajanja zakonskih rešitev na področju uporabe tobačnih izdelkov, alkohola in orožja – Gre za razkorak med realnostjo in teoretičnim pristopom?«, ki se bo izvedel v četrtek 9. junija 2016 ob 10:00 uri v veliki dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Dogodek bo izveden v organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, SE European Corporate Security Association (SECSA) in Slovenskim združenjem korporativne varnosti. Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno svoj prihod prijaviti preko spletne strani ICS, Ljubljana.

Program

09:30 - 10:00

Prihod in registracija udeležencev

10:00 - 10:10

OTVORITEV POSVETA

izr. prof. dr. Denis ČALETA predsednik organizacijskega odbora

Uvodni svečani nagovor:

g. Mitja BERVAR, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije (potrjen)

10:10 - 12:30

Okrogla miza z naslovom »Varnostne implikacije uvajanja zakonskih rešitev na področju uporabe tobačnih izdelkov, alkohola in orožja – Gre za razkorak med realnostjo in teoretičnim pristopom?«

Razpravljalci na okrogli mizi:

- Izr. prof. dr. Denis ČALETA – ICS-Ljubljana - moderator okrogle mize

- Prof. dr. Bojan DOBOVŠEK, poslanec DZ RS (potrjen)

- Prof. dr. Iztok PODBREGAR, Fakulteta za organizacijske vede, UM (potrjen)

- G. Tomi OMEJEC, vodja Sektorja splošne policije iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (potrjen)

- Prof. dr. Dragan PETROVEC, Institut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (potrjen)

- G. Roman BRUNŠEK, ravnatelj OŠ Škofljica (potrjen)

- Ga. Vesna KERSTIN PETRIČ, Ministrstva za zdravje (potrjena)

- Predstavnik Ministrstva za finance (vabljen)

12:30

Zaključek posveta

Izr. prof. dr. Denis ČALETA predsednik organizacijskega odbora

Razpravljalci na okrogli mizi

  • Izr. prof. dr. Denis ČALETA – ICS-Ljubljana - moderator okrogle mize
  • Prof. dr. Bojan DOBOVŠEK, poslanec DZ RS (potrjen)
  • Prof. dr. Iztok PODBREGAR, Fakulteta za organizacijske vede, UM (potrjen)
  • G. Tomi OMEJEC, vodja Sektorja splošne policije iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (potrjen)
  • Prof. dr. Dragan PETROVEC, Institut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (potrjen)
  • G. Roman BRUNŠEK, ravnatelj OŠ Škofljica (potrjen)
  • Ga. Vesna KERSTIN PETRIČ, Ministrstva za zdravje (potrjena)
  • Predstavnik Ministrstva za finance (vabljen)

Lokacija

Konferenčna dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

Obvezen prihod 15 minut pred dogodkom zaradi vstopnih in registracijskih postopkov v zgradbi Državnega zbora.

Vsebina posveta

Z vabljenimi strokovnjaki bomo v okviru okrogle mize odprli razpravo glede vidika varnostnih dejavnikov, ki so prisotni v primeru, da zakonska ureditev določenih področij, le te ureja zelo rigorozno. Tobak, alkohol in orožje so tri področja, ki so na eni strani zelo podvržena normativnemu urejanju in prepovedim, na drugi strani pa eden od tistih segmentov črnega trga s katerimi se ukvarja organizirani kriminal. V razpravi bi odprli dileme, ki se v javnosti pojavljajo vezano na željo zakonodajalca, da dodatno zaostri pogoje uporabe izdelkov na teh treh področjih. Na drugi strani pa bi ocenili ali imajo taki ukrepi, če so sprejeti brez, da se upoštevajo vsi segmenti problematike, lahko tudi določene negativne učinke v smeri zlorab blagovne znamke, ponaredkov in nizke kvalitete, povečanja trgovanja na črnem trgu, slabši nadzor ustreznih organov nadzora, financiranje drugih kriminalnih in terorističnih dejanj z denarjem pridobljenim s to trgovino, izogibanje davčnim in drugim dajatvam ter drugim varnostno izpostavljenim dejavnikom. V tem konkretnem primeru obravnave se bomo usmerili na varnostne implikacije tega problema.

Zaradi navedenega želimo skupaj z Institutom za korporativno varnostne študije, ICS-Ljubljana in Slovenskim združenjem za korporativno varnost ter ostalimi sodelujočimi organizacijami odpreti razpravo o varnostnih vidikih ter tako prispevati k javni razpravi in ustreznejši pripravi zakonskih okvirov normiranja teh družbenih področij. Izredno pomembno je, da se pri javni razpravi upoštevajo vsi dejavniki, ki imajo lahko pomemben vpliv na učinkovitost urejanja teh področij. Dinamično varnostno okolje in grožnje s katerimi se soočamo od nas zahtevajo zelo tehtno urejanje vseh področij, ki bi bila lahko zlorabljena za posredno financiranje in podporo kriminalnim in drugim deviantnim dejavnikom.

Vrhunski strokovnjaki bodo v vodeni razpravi na okrogli mizi udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na varnostne vidike zakonskega urejanja omenjenih področij alkohola, tobaka in orožja.

Menimo, da vam bo brezplačni nacionalni strokovni posvet z okroglo mizo ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s tega zahtevnega družbenega področja. Skozi vodeno razpravo bomo poskušali doseči zaključke, ki bodo kasneje v pripravi in izvedbi normativnega urejanja pomagali ustreznim državnim institucijam zagotavljati učinkovitost obvladovanja tveganj, ki jih prinaša uporaba alkohola, tobaka in orožja.