04. 06. 2013

Nacionalni posvet »Novi trendi in dobra praksa uporabe aktivnih varnostnih sistemov na področju preprečevanja vlomov, ropov in vandalizma«

Spoštovani vljudno vas vabimo, da se udeležite nacionalnega posveta z naslovom »Novi trendi in dobra praksa uporabe aktivnih varnostnih sistemov na področju preprečevanja vlomov, ropov in vandalizma«. Dogodek se bo izvedel v torek 04. junija 2013 ob 09,00 uri v konferenčni dvorani M hotela v Ljubljani. Dogodek bo izveden v soorganizaciji Instituta za korporativne varnostne študije, Slovenskega združenja korporativne varnosti in SE Europe Corporate Security Associoation.

Organizatorja dogodka

Program

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:20

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodni nagovori:

- dr. Denis Čaleta - predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti (potrjen)

- predstavnik Uprave kriminalistične policije (vabljen)

- g. Andrej Hribar, predstavnik Generalnega pokrovitelja (potrjen)

09:20 - 09:55

Vabljeno predavanje: Korporativna varnost in vloga tehničnih sistemov pri celovitem obvladovanju tveganj povezanih z ropi

- mag. Miran Vršec - predstavnik ICS-Ljubljana (potrjen)

09:55 - 10:10Odmor
10:10 - 10:45

Vabljeno predavanje: Problematika ropov, vlomov in vandalizma s stališča zagotavljanja javne varnosti - izkušnje Policije

- predstavnik Kriminalistične policije (vabljen)

10:45 - 11:20

Vabljeno predavanje: Napredni sistemi generatorjev varnostne megle - Novi pristopi na področju aktivnih varnostnih sistemov

- g. Braian Anderssen - predstavnik Protect Global (angleščina) (potrjen)

11:20 - 11:50

Odmor in praktična prezentacija

11:50 - 13:10

Okrogla miza: Učinkovitost tehničnih sistemov za preprečevanje ropov, vlomov in vandalizma - izkušnje in dobra praksa

Moderator: doc. dr. Denis Čaleta (potrjen)

Sodelujoči na okrogli mizi:

- g. Andrej Hribar, Protektas (potrjen)

- g. Janez Plestenjak, NLB d.d. (potrjen)

- mag. Miran Vršec, ICS-Ljubljana (potrjen)

- g. Feliks Vrečko, predsednik Sekcije zlatarjev in draguljarjev pri OZS (potrjen)

- dr. Aleš Jug, predstavnik Gasilske zveze Slovenije (potrjen)

- predstavnik Policije (potrjen)

13:10 - 13:15

Praktično delovanje tehničnega sistema generatorja varnostne megle

14:20 - 14:30

Zaključek posveta in možnost nadaljevanja praktičnih demonstracij

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana M hotela

Derčeva ulica 4

1000 Ljubljana-Šiška

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane M hotela si lahko ogledate na sledeči povezavi: https://www.m-hotel.si/lokacija

Vsebina in namen strokovnega posveta

Nacionalni posvet bo prvenstveno namenjen dvigovanju družbenega zavedanja o pomenu uporabe določenih varnostnih rešitev s pomočjo aktivnih tehničnih sistemov, ki bistveno zmanjšujejo ogroženost pred roparskimi napadi, vlomi in vandalizmom. V tem okviru bo posebna pozornost namenjena novim rešitvam in dobri praksi na področju naprednih sistemov generatorjev varnostne megle. V zadnjem obdobju smo priča povečanju trenda ogroženosti finančnih, zlatarskih in trgovskih poslovalnic ter bencinskih servisov, ki so postali konstantna tarča roparskih napadov. S celovitim pristopom in uporabo določenih tehničnih sistemov lahko zagotovimo bistveno zmanjšanje ogroženosti zaposlenih in premoženja pred omenjenim ogrožanjem.

Dogodek predstavlja tematsko strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problematiko upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem gospodarskem okolju.V sodobni družbi tveganj in groženj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop ter izvedeni praktični postopki zagotavljanja varnosti v gospodarskih družbah in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinašajo koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavljajo nemoteno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju.

Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vrsto segmentov ter področij, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje tveganj in s tem učinkovitejše delovanje poslovnih subjektov.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen predstavnikom podjetij in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • strokovnjaki s področja načrtovanja in implementacije tehničnih sistemov varovanja,
 • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.