09. 05. 2016

Nacionalni posvet: Kritična infrastruktura in dileme, ki jih prinaša stečajni postopek

Obveščamo vas, da se bo nacionalni posvet z okroglo mizo z naslovom »Kritična infrastruktura in dileme, ki jih prinaša stečajni postopek«, izvedel v ponedeljek 9. maja 2016 ob 10,00 uri v veliki dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Dogodek bo izveden v organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, SE European Corporate Security Association (SECSA) in Slovenskim združenjem za korporativno varnost. Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno svoj prihod prijaviti preko spletne strani ICS, Ljubljana.

Organizacija

Program

09:30 - 10:00

Prihod in registracija udeležencev

10:00 - 10:20

OTVORITEV POSVETA

Izr. prof. dr. Denis ČALETA predsednik organizacijskega odbora

10:20 - 13:00

Okrogla miza z naslovom »Kritična infrastruktura in dileme, ki jih prinaša stečajni postopek«

Razpravljalci na okrogli mizi:

Izr. prof. dr. Denis ČALETA – ICS-Ljubljana, - moderator okrogle mize

Prof. dr. Krešo PUHARIČ, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani (gospodarsko-pravni vidik) (potrjen)

Izr. prof. dr. Damir ČRNČEC – Fakulteta za državne in evropske študije in bivši direktor SOVE (potrjen)

Mag. Boris MOHAR, direktor Urada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (potrjen);

Mag. Miran FABIJANIČ, Ministrstvo za obrambo, vodja Vladne skupine za zaščito kritične infrastrukture (potrjen);

Mag. Albin POLJANEC, predstavnik Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) (potrjen)

13:00

Zaključek posveta

Izr. prof. dr. Denis ČALETA predsednik organizacijskega odbora

Razpravljalci na okrogli mizi

Izr. prof. dr. Denis ČALETA – ICS-Ljubljana, - moderator okrogle mize

Prof. dr. Ivan KRISTAN – bivši predsednik Državnega sveta Republike Slovenije (ustavno-pravni vidik) (potrjen)

Prof. dr. Krešo PUHARIČ, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani (gospodarsko-pravni vidik) (potrjen)

Izr. prof. dr. Damir ČRNČEC – Fakulteta za državne in evropske študije in bivši direktor SOVE (potrjen)

Mag. Boris MOHAR, direktor Urada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (potrjen);

Mag. Miran FABIJANIČ, Ministrstvo za obrambo, vodja Vladne skupine za zaščito kritične infrastrukture (potrjen);

G. Mark POHAR, predstavnik Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) (vabljen)

Lokacija

Konferenčna dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

Obvezen prihod 15 minut pred dogodkom zaradi vstopnih in registracijskih postopkov v zgradbi Državnega zbora.

Vsebina strokovnega posveta

Dinamično in hitro razvijajoče varnostno okolje pred družbo postavlja vedno nove izzive. Tokrat smo v Republiki Sloveniji prvič priča uvedbi stečajnega postopka proti organizaciji, ki v svojem okviru obvladuje del informacijske kritične infrastrukture. Ob tem dejstvu se postavlja veliko dilem in tveganj, ki lahko ob nepravem pristopu in ne zavedanju problema pomembno ogrozijo nacionalno varnost Republike Slovenije. Nujno se je potrebno zavedati teh tveganj in skozi stečajni postopek ustrezno zavarovati koristi države in s tem posledično širše družbene skupnosti. To pomeni,da je potrebno poleg ozkega finančnega in ekonomskega vidika, ki je vsekakor najbolj izpostavljen v stečajnem postopku, ko govorimo o procesu poplačevanja upnikov, upoštevati tudi varnostni vidik. Varnostni vidik pri kritični infrastrukturi dobi izraženo vlogo, ki jo je potrebno pomembno upoštevati v postopku. Država oz. njene institucije se morajo aktivno vključiti v postopek in skozi le tega zavarovati koristi države oz. zagotoviti neprekinjenosti delovanja kritične infrastrukture, katera je pomembna za nemoteno delovanje širše družbene skupnosti.

Zaradi navedenega želimo skupaj z Institutom za korporativno varnostne študije, ICS-Ljubljana in Slovenskim združenjem za korporativno varnost ter ostalimi sodelujočimi organizacijami odpreti razpravo o posebnosti takih primerov in dejstvih, ki jih je potrebno upoštevati pri vodenju stečajnega postopka. Seveda je potrebno biti pri obravnavi takih primerov zelo previden in upoštevati vse vidike in dejavnike.

Vrhunski strokovnjaki bodo v vodeni razpravi na okrogli mizi udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na učinkovito stečajnega postopka v takem primeru.

Menimo, da vam bo brezplačni nacionalni strokovni posvet z okroglo mizo ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področjastečajnega postopka, kadar je vključena organizacija, katera upravlja s kritično infrastrukturo. Skozi vodeno razpravo poskušali doseči zaključke, ki bodo kasneje v izvedbi takih postopkov v pomoč zadolženim državnim institucijam.