16. 04. 2013

Nacionalni posvet »Korporativna varnost kot družbena odgovornost - predpogoj za uspešno delovanje gospodarstva«

Spoštovani vljudno vas vabimo, da se udeležite nacionalnega posveta z naslovom »Korporativna varnost kot družbena odgovornost – predpogoj za uspešno delovanje gospodarstva«. Dogodek se bo izvedel v torek 16. aprila 2013 ob 09,00 uri v konferenčni dvorani Državnega sveta. Dogodek bo izveden v soorganizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije in Državnega sveta Republike Slovenije. Na začetku uradnega dela posveta se bo izvedla krajša slovesnost z uradnim sprejemom novih članov v Slovensko združenje korporativne varnosti. Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti je potrebno svoj prihod prijaviti preko spletne strani nacionalnega posveta.

Organizatorji posveta

Program

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:30

OTVORITEV STROKOVNEGA POSVETA

Uvodni nagovori:

- g. Mitja BERVAR, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije (potrjen)

- mag. Tatjana BOBNAR – namestnica Generalnega direktorja Policije (potrjena)

- doc. dr. Draško VESELINOVIČ - Predsednik uprave GEA College d.d. (potrjen)

09:30 - 10:05

Predavanje: Obvladovanje tveganj v strateškem poslovnem okolju - vloga korporativne varnosti

- doc. dr. Denis ČALETA - predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti (potrjen)

10:05 - 10:25

Predavanje: Grožnje računalniškega kriminala za delovanje podjetij - dileme in izkušnje

- mag. Tatjana BOBNAR - namestnica Generalnega direktorja Policije (vabljena)

10:25 - 11:00

Predavanje: Finančni vidiki obvladovanja tveganj in vloga korporativne varnosti

- doc. dr. Draško VESELINOVIČ - COE Fakulteta za podjetništvo/GEA College (potrjen)

11:00 - 11:20

Odmor

11:20 - 11:55

Predavanje: Družbena odgovornost delovanja gospodarskih organizacij - vidiki korporativne varnosti

- mag. Miran VRŠEC - Institut za korporativne varnostne študije - ICS, Ljubljana (potrjen)

11:55 - 12:30

Predavanje: Izobraževanje kot dodana vrednost višji stopnji zavedanja strateškega managementa o pomenu varnostnega okolja

- izr. prof. Jaka VADNJAL, Dekan Fakultete za podjetništvo/GEA College (potrjen)

12:30 - 12:40

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA – predsednik organizacijskega odbora

Lokacija


Konferenčna dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

Obvezen prihod 15 minut pred dogodkom zaradi vstopnih in registracijskih postopkov v zgradbi Državnega zbora.

Vsebina in namen strokovnega posveta

Nacionalni posvet bo prvenstveno namenjen dvigovanju družbenega zavedanja o pomenu obvladovanja varnostnih tveganj v slovenskem gospodarstvu.

Dogodek predstavlja tematsko strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem gospodarskem okolju.V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju. Ta stopnja zavedanja je v slovenskem gospodarskem okolju na žalost še vedno zelo nizka.

Vrhunski strokovnjaki bodo udeležencem predstavili vse segmente, ki neposredno in posredno vplivajo na zmanjševanje tveganj in s tem učinkovitejše delovanje gospodarskih subjektov.

Skozi celotni proces posveta bo glavni poudarek namenjen prikazu primerov dobre prakse in rešitev, ki temeljijo na sistematičnem raziskovanju modernega poslovnega okolja. Rešitve bodo usmerjene predvsem v področje sistemskih ukrepov, ki so nujni in jih mora organizacija izvesti za učinkovito obvladovanje tveganj, ki jih lahko za njeno delovanje predstavlja zanemarjanje učinkovitega obvladovanja tveganj.

Komu je nacionalni posvet namenjen

Nacionalni strokovni posvet je namenjen predstavnikom gospodarstva in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.