15. 11. 2018

Nacionalni posvet: Kibernetska varnost Republike Slovenije v luči vedno pogostejših hekerskih vdorov – kako učinkovito implementirati rešitve Zakona o informacijski varnosti?

Namen

Število hekerkih vdorov s čedalje bolj prisotno digitalizacijo na vseh družbenih področjih narašča, posledice vdorov pa se čedalje bolj kritične, saj predstavljajo informacijske tehnologije ključne elemente za zagotavljanje delovanja številnih sistemov. Hekerski vdori so že povzročili izpade proizvodnih obratov, težave v delovanju bolnišnic, izgubo zaupnih podatkov in finančnih sredstev ter druge resne posledice. So hekerski vdori le znanilo, da se drstično spreminja varnostno okolje v katerem poslujejo in delujejo naše organizacije? Na tem mestu je prav, da nadaljujemo razpravo o ključnih vprašanjih povezanih s stanjem kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji. V odkriti javni razpravi želimo z vabljenimi sogovorniki ugotoviti v katero smer je potrebno usmeriti vizija razvoja, tega za razvoj Slovenije pomembnega segmenta. Ob tem bo eno izmed glavnih težišč razprave ugotoviti v kateri stopnji se nahaja implementacija določil Zakona o informacijski varnosti. Prav tako se v razpravi ne bo mogče izogniti razpravi o procesih odgovornega poročanja o varnostnih ranljivostih. V tem okviru je še posebej pomembna kritična infrastruktura, ki za svoje nemoteno delovanje potrebuje varno informacijsko-komunikacijsko okolje. S tem namenom oraganiziramo posvet, na katerem bo razprava potekala o naslednjih vprašanjih:

 • Kakšno je stanje in vizija razvoja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji po sprejemu Zakona o informacijski varnosti?
 • Kje so vzroki za povečano število hekerskih vdorov?
 • Je stopnja zavedanja o nevarnosti hekerskih vdorov in pomena kibernetske varnosti in posledicah, ki jih lahko povzročijo, zadostna in če ni, zakaj je tako?
 • Katera so najbolj izpostavljena področja, kje bi nas moralo najbolj skrbeti?
 • Kakšne so vloge posameznih deležnikov pri soočanju s kibernetskimi napadi in pripravljenosti nanje?
 • Ali so normativni in zakonodajni okviri ustrezni, katere prilagoditve so potrebne?
 • Ali razpolagamo z ustreznimi resursi (finance, kadri, znanje) in institucionalno ureditvijo za soočanje s kibernetskimi tveganji? Katere spremembe so potrebne?
 • Katere aktivnosti potekajo na nivoju države, kako je umeščeno varovanje kritične infrastrukture in obravnava kibernetske varnosti?
 • Kateri so korporativni vidiki soočanja z kibernetskimi napadi?
 • Kako končno uzakoniti odgovorno poročanje o varnostnih ranljivostih?

Program

10:00 – 10:20 Uvodni nagovori

Uvodni nagovor – mag. Sandi Čurin, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve (potrjen)

Uvodni nagovor – Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka (potrjena)

10:20 – 12:15 Okrogla miza

Moderator: dr. Denis Čaleta, Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS)

Panelisti na okrogli mizi

 • mag. Matej Tonin, poslanec Državnega zbora RS (potrjen)
 • g. Marjan Kavčič, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo (potrjen)
 • mag. Nataša Dolenc, v.d. direktorice, Urad RS za varovanje tajnih podatkov (potrjena)
 • g. Gorazd Božič, SI-CERT (potrjen)
 • mag. Tanja Muha, direktorica, Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) (potrjena)

12:15 - 12:45 - Vprašanja občinstva in zaključki

12:45 – 13:00 - Zaključno druženje

Organizatorji dogodka

Predavatelji

Moderator: dr. Denis Čaleta, Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS)

Uvodni nagovor – mag. Sandi Čurin, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve (potrjen)

Uvodni nagovor – Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka (potrjena)

Panelisti na okrogli mizi

 • mag. Matej Tonin, poslanec Državnega zbora RS (potrjen)
 • g. Marjan Kavčič, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstva za javno upravo (potrjen)
 • mag. Nataša Dolenc, v.d. direktorice, Urad RS za varovanje tajnih podatkov (potrjena)
 • g. Gorazd Božič, SI-CERT (potrjen)
 • mag. Tanja Muha, direktorica, Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) (potrjena)

Lokacija

Konferenčna dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

Obvezen prihod 15 minut pred dogodkom zaradi vstopnih in registracijskih postopkov v zgradbi Državnega zbora.

Povzetek in fotogalerija