16. 06. 2017

Nacionalni posvet: Kibernetska varnost Republike Slovenije v luči vedno pogostejših hekerskih vdorov – ali smo pripravljeni nanje?

Število hekerkih vdorov s čedalje bolj prisotno digitalizacijo na vseh družbenih področjih narašča, posledice vdorov pa se čedalje bolj kritične, saj predstavljajo informacijske tehnologije ključne elemente za zagotavljanje delovanja številnih sistemov. Hekerski vdori so že povzročili izpade proizvodnih obratov, težave v delovanju bolnišnic, izgubo zaupnih podatkov in finančnih sredstev ter druge resne posledice. So hekerski vdori le znanilo kibernetskih vojn? Na tem mestu je prav, da odpremo ključno vprašanje o stanju kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji in se v odkriti javni razpravi pogovorimo v katero smer je nastavljena vizija razvoja, tega za razvoj Slovenije pomembnega segmenta. Ob tem potekajo procesi, ko v pravni red prenašamo pomembne evropske direktive za zagotavljanje varnosti omrežij in sistemov, prav tako poteka razprava o odgovornem poročanju o varnostnih ranljivostih, zato je pravi čas za odprto strokovno razpravo.

Namen

Nacionalni posvet, ki bo poskušal poiskati odgovore na naslednja vprašanja:

 • Kakšno je stanje in vizija razvoja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji?
 • Kje so vzroki za povečano število hekerskih vdorov?
 • Je stopnja zavedanja o nevarnosti hekerskih vdorov in pomena kibernetske varnosti in posledicah, ki jih lahko povzročijo, zadostna in če ni, zakaj je tako?
 • Katera so najbolj izpostavljena področja, kje bi nas moralo najbolj skrbeti?
 • Kakšne so vloge posameznih deležnikov pri soočanju s kibernetskimi napadi in pripravljenosti nanje?
 • Ali so normativni in zakonodajni okviri ustrezni, katere prilagoditve so potrebne?
 • Ali razpolagamo z ustreznimi resursi (finance, kadri, znanje) in institucionalno ureditvijo za soočanje s kibernetskimi tveganji? Katere spremembe so potrebne?
 • Katere aktivnosti potekajo na nivoju države, kako je umeščeno varovanje kritične infrastrukture in obravnava kibernetske varnosti?
 • Kateri so korporativni vidiki soočanja z kibernetskimi napadi?

Program

10:00 – 10:20 Uvodni nagovori

Uvodni nagovor – Andreja Katič, Ministrica za obrambo (potrjena)

Uvodni nagovor – Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka (potrjena)

10:20 – 12:15 Okrogla miza

Moderator: mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Panelisti na okrogli mizi

 • dr. Denis Čaleta, Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS) (potrjen)
 • mag. Dobran Božič, v.d. direktorja, Urad RS za varovanje tajnih podatkov (potrjen)
 • Gorazd Božič, SI-CERT (potrjen)
 • mag. Jurij Bertok, generalni direktor, Direktorat za informatiko (potrjen)
 • mag. Tanja Muha, v.d. direktorja, Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) (potrjena)
 • Matej Tonin, poslanec Državnega zbora RS (potrjen)

12:15 - 12:30 - Vprašanja in zaključki

12:30 – 13:00 - Zaključno druženje ob kavi

Organizatorji dogodka

Razpravo bosta odprli ga. Andreja Katič, Ministrica za obrambo in ga. Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka.

Panelisti na okrogli mizi

 • dr. Denis Čaleta, Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS) (potrjen)
 • mag. Dobran Božič, v.d. direktorja, Urad RS za varovanje tajnih podatkov (potrjen)
 • Gorazd Božič, SI-CERT (potrjen)
 • mag. Jurij Bertok, generalni direktor, Direktorat za informatiko (potrjen)
 • mag. Tanja Muha, v.d. direktorja, Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) (potrjena)
 • Matej Tonin, poslanec Državnega zbora RS (potrjen)

Moderator: mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Lokacija

Konferenčna dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Šubičeva 4

1000 Ljubljana

Obvezen prihod 15 minut pred dogodkom zaradi vstopnih in registracijskih postopkov v zgradbi Državnega zbora.

Namen posveta

Število hekerskih vdorov s čedalje bolj prisotno digitalizacijo na vseh družbenih področjih narašča, posledice vdorov pa so čedalje bolj kritične, saj predstavljajo informacijske tehnologije ključne elemente za zagotavljanje delovanja številnih sistemov. Hekerski vdori so že povzročili izpade proizvodnih obratov, težave v delovanju bolnišnic, izgubo zaupnih podatkov in finančnih sredstev ter druge resne posledice. So hekerski vdori le znanilo kibernetskih vojn? Na tem mestu je prav, da odpremo ključno vprašanje o stanju kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji in se v odkriti javni razpravi pogovorimo v katero smer je nastavljena vizija razvoja, tega za razvoj Slovenije pomembnega segmenta. Ob tem potekajo procesi, ko v pravni red prenašamo pomembne evropske direktive za zagotavljanje varnosti omrežij in sistemov, prav tako poteka razprava o odgovornem poročanju o varnostnih ranljivostih, zato je pravi čas za odprto strokovno razpravo. S tem namenom oraganiziramo posvet, na katerem bo razprava potekala o naslednjih vprašanjih:

 • Kakšno je stanje in vizija razvoja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji?
 • Kje so vzroki za povečano število hekerskih vdorov?
 • Je stopnja zavedanja o nevarnosti hekerskih vdorov in pomena kibernetske varnosti in posledicah, ki jih lahko povzročijo, zadostna in če ni, zakaj je tako?
 • Katera so najbolj izpostavljena področja, kje bi nas moralo najbolj skrbeti?
 • Kakšne so vloge posameznih deležnikov pri soočanju s kibernetskimi napadi in pripravljenosti nanje?
 • Ali so normativni in zakonodajni okviri ustrezni, katere prilagoditve so potrebne?
 • Ali razpolagamo z ustreznimi resursi (finance, kadri, znanje) in institucionalno ureditvijo za soočanje s kibernetskimi tveganji? Katere spremembe so potrebne?
 • Katere aktivnosti potekajo na nivoju države, kako je umeščeno varovanje kritične infrastrukture in obravnava kibernetske varnosti?
 • Kateri so korporativni vidiki soočanja s kibernetskimi napadi?

Tem in drugim vprašanjem namenjamo poseben posvet, ki ga sorganiziramo Informacijski pooblaščenec RS v sodelovanju z Uradom RS za varovanje tajnih podatkov, SI-CERT in Inštitutom za korporativne varnostne študije (ICS). Posvet nadaljuje niz dogodkov, ki jih želimo organizirati z namenom široke javne raprave o pomembnih vprašanjih informacijske varnosti, ki so bila doslej premalo izpostavljena.

Objave