17. 05. 2010

Mednarodni posvet s področja »Varnostnega managmenta«

Mednarodni posvet s področja »Varnostnega managmenta« je imel za osrednjo temo »upravljanje varnostnih tveganj povezanih z varovanjem kritične infrastrukture«. Mednarodni posvet je bil izvedel 17. maja 2010 v konferenčni dvorani Centra Evropa v Ljubljani.

Pomembni datumi

15. april 2010 - Rok za uveljavljanje popusta za zgodnje prijave

10. maj 2010 - Zadnji možen rok za prijavo na mednarodni posvet

11. maj 2010 - Končni program in podrobne informacije o konferenci. Po e-pošti.

14. maj 2010 - Zadnji rok za plačilo kotizacije udeležencev na mednarodnem posvetu.

17. maj 2010 - Mednarodni posvet

Uvodna beseda

Mednarodni posvet s področja »Varnostnega managmenta«, ki se bo odvijal v ponedeljek 17. maja 2010 v konferenčni dvorani Centra Evropa, je tematsko strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno se spreminjajočem varnostnem okolju obremenjenim z najrazličnejšimi oblikami varnostnih tveganj in groženj. Namen srečanja je odpreti razpravo o problematičnih aktualnih vsebinah in praksi, pri čemer je bistveni poudarek na predstavitvi rešitev v posameznih primerih.

Tokratna rdeča nit srečanja je namenjena upravljanju varnostnih tveganj povezanih z varovanjem kritične infrastrukture.

Menimo, da vam bo mednarodni posvet, ki se bo zaključil z okroglo mizo na kateri bodo udeleženi vabljeni gostje, ki delujejo v javnem in poslovnem okolju, ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme, zato vas vabimo, da se ga udeležite in na njem tudi aktivno sodelujete. Pričakujemo, da se bo dodana vrednost nacionalnega posveta, poleg vsega, izrazila ravno skozi razpravo, ki jo boste obogatili s svojimi izkušnjami, dilemami in vprašanji.

Program

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:30

OTVORITEV NACIONALNEGA POSVETA

Uvodni nagovor:

dr. Denis Čaleta – predsednik organizacijskega odbora

Častna gostja za izvedbo otvoritvenega predavanja je dr. Ljubica Jelušič, Ministrica za obrambo Republike Slovenije

09:30 - 10:10

Vabljeno predavanje: Izzivi varnostnih managerjev

Doc. dr. Milan Vršec

10:10 - 10:50

Vabljeno predavanje: Vpliv obvladovanja tveganj v razmerju do znižanja stroškov poslovanja

Višja predavateljica dr. Aleša Svetic

11:00 - 11:30

Odmor za kavo

11:30 - 12:10

Vabljeno predavanje: Dileme in izzivi na področju naročil varnostnih storitev

Mag. Miran Vršec - Direktor Inštituta za korporativne varnostne študije - ICS

12:10 - 12:50

Vabljeno predavanje: Business Intelligence za potrebe gospodarskih družb

g. Robert Kralj – Podpredsednik Združenja varnostnih managerjev Hrvaške

12:50 - 13:30

Odmor s prigrizkom

13:30 - 14:10

Vabljeno predavanje: Varovanje kritične infrastrukture v razmerju do obvladovanja tveganj

Doc. dr. Denis Čaleta

14:10 - 14:50

Vabljeno predavanje: Varovanje informacij in komunikacij po standardih ISO/IEC 27000 kot strateška naloga varnostnega managmenta

Spec. Aleš Erjavec

14:50 - 15:20

Odmor za kavo

15:20 - 17:30

Okrogla miza

Naslov okrogle mize: DILEME IN IZZIVI NA PODROČJU VAROVANJA KRITIČNE INFRASTRUKTURE

– moderator dr. Denis Čaleta -

Gostje na okrogli mizi:

 • prof. dr. Ljubica Jelušič – ministrica za obrambo
 • g. Borut Meh – generalni direktor Holdinga Slovenskih elektrarn
 • g. Vasja Butina - direktor Mestne uprave Ljubljana
 • dr. Miroslav Žaberl – Generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ
 • mag. Miran Vršec – direktor ICS-Ljubljana
 • g. Robert Kralj – podpredsednik Združenja Varnostnih managerjev Hrvaške
 • mag. Janko Arh – predsednik Zbornice za management consulting

17:30 - 19:00

Zaključek z lahko večerjo in družabnim srečanjem

Cilji mednarodnega posveta

Cilj mednarodnega posveta je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju upravljanja varnostnih tveganj.

Vljudno vabljeni:

 • Varnostni managerji;
 • Zavarovalni agenti;
 • Osebe odgovorne za področje varnosti v podjetjih in javni upravi;
 • Lastniki podjetij;
 • Predstavniki javne uprave;
 • Management podjetij;
 • Strokovnjaki za področje kakovosti;
 • Vsi, ki vas tematika posveta zanima.

Pokrovitelji

Lokacija

Konferenčna dvorana Centra Evropa

Dalmatinova 4

1000 Ljubljana

Povezave